Filozofija podjetja

Iskraemeco je del pobude »Global Compact« organizacije Združenih narodov, omrežja podobno mislečih organizacij, ki delujejo v skladu z desetimi splošno sprejetimi načeli na področju človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji. Naše podjetje podpira načela trajnostnega razvoja, ki spodbujajo gospodarsko rast, ki je v harmoniji z okoljem, njen cilj pa je povečati kakovost življenja sedanjih in prihodnjih prebivalcev.

Naši izdelki in naše storitve omogočajo odgovorno rabo naravnih virov ter končne uporabnike pri vsakdanji rabi energije spodbujajo k sprejemanju odločitev, ki so v skladu s trajnostnim razvojem. 

 

Naše izdelke in poslovne procese načrtujemo tako, da imajo čim manjši vpliv na okolje in povzročajo čim manj odpadkov ter emisij v vodi in zraku.

 

Vsi zaposleni v Iskraemecu spoštujejo opredeljene okoljske in varnostne zahteve ter se ravnajo po njih. V skladu s tem izvajamo redna usposabljanja in še poglabljamo ozaveščenost zaposlenih.

 

Raziskave, razvoj in inovacije so bistvenega pomena za naše poslovanje – so ključni elementi za doseganje trajnostnega gospodarskega uspeha.

 

Delujemo v skladu z ustreznimi zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi predpisi ter standardi – ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 in OHSAS 18001.

 

Svojo družbeno odgovornost uresničujemo z vlaganjem v izobraževalne, kulturne in za zdravje koristne dejavnosti v lokalni skupnosti.

 

EU projekti: PAKT in IoT