Poslanstvo in vrednote

Naše poslanstvo
je omogočanje učinkovite rabe energije.

Kupcem zagotavljamo celovite rešitve za učinkovito upravljanje z energijo. Integracijo naših izdelkov v obstoječe poslovne procese podpirajo profesionalne storitve. Naše celovite rešitve so bile zasnovane zaradi razvijanja in negovanja uspešnih dolgoročnih odnosov s strankami.

 

Vrednote

LJUDJE

Drug drugega podpiramo in spoštujemo. Komuniciramo na odprt in odkrit način ter delujemo kot ena ekipa. Kupci, dobavitelji in delničarji so del našega tima. 


ZAVZETOST IN ODGOVORNOST

Z nenehnimi izboljšavami, s timskim delom in spoštovanjem obveznosti si prizadevamo za doseganje rezultatov.


SKRB ZA KUPCE

Svojim kupcem se posvečamo s predanostjo. Spoštujemo, poslušamo, razumemo in izpolnjujemo njihova pričakovanja.


KAKOVOST

Vsak od nas je odgovoren za kakovostno opravljeno delo. S kakovostnim delom vlagamo v našo prihodnost.


TRAJNOSTNI RAZVOJ

Spoštujemo svoje okolje, saj naša današnja dejanja vplivajo na prihodnje generacije. Naše poslovanje temelji na načelih trajnostnega razvoja.