To smo mi

Iskraemeco v številkah

> 100 milijonov instaliranih števcev

1500 zaposlenih

4 proizvodni obrati

120 zaposlenih v največjem razvojno-raziskovalnem oddelku v Evropi

> 200 milijonov prihodka

8 % prihodka investiranega v razvoj in raziskav

Že od ustanovitve leta 1945 so zaposleni v Iskraemecu združevali dragocene izkušnje, inovacije in razumevanje potreb kupcev v celovite rešitve za upravljanje energije.


Razvoj Iskraemeca skozi leta je bil zaznamovan z rastjo portfelja izdelkov in storitev ter z nenehnim širjenjem prisotnosti na mednarodnem trgu. Danes upravljamo z uveljavljeno mrežo partnerjev, hčerinskih podjetij in proizvodnih obratov, ki ponujajo zanesljivo in učinkovito podporo celotni bazi strank.


S celotnim portfeljem izdelkov pametnega merjenja se odzivamo na potrebe elektrodistribucij in odjemalcev po učinkovitem upravljanju z energijo. Pametno merjenje zagotavlja elektrodistribucijam ustrezne podatke za učinkovito upravljanje z energijo, načrtovanje porabe in doseganje stroškovno učinkovitega delovanja. Uporabnikom omogoča delovanje v skladu s trajnostnim razvojem in znižuje njihove stroške električne energije.

 

V letu 2007 je Iskraemeco združil moči z družbo Elsewedy Electric. Vizija po pametnejši in energetsko učinkovitejši prihodnosti je gonilna sila, ki povezuje obe podjetji pri energetskih projektih. S priključitvijo skupini Elsewedy je Iskraemeco pridobil dragocenega poslovnega partnerja ter nove priložnosti za rast in razvoj. Več informacij o družbi Elsewedy Electric.