Trajnostni razvoj

Elektronska industrija je že v svoji naravi izjemno dinamično področje, ki ima pomemben vpliv na okolje in družbo kot celoto. V želji slediti svojim ciljem trajnostnega razvoja smo v podjetju razvili tritirno trajnostno strategijo, s katero aktivno sodelujemo pri projektu »Fair meter«.

Trajnostni procesi

Z uvajanjem načela trajnostnosti želimo zagotoviti daljši čas uporabe virov, povečati koristi, ki nam jo ti prinašajo ter zagotoviti vračilo in obnovo materialov in izdelkov ob izteku njihove življenjske dobe. Naši poslovni procesi so zasnovani tako, da je njihov vpliv na okolje v smislu odpadkov, odplak in zračnih emisij kar najmanjši.

 

Trajnostna nabavna veriga

Kot uveljavljeni dobavitelj rešitev za pametne števce se zavedamo svoje vloge v družbi in iskreno verjamemo, da se naša odgovornost začne v naši nabavni verigi. Podrobno poznavanje surovin in njihovega izvora nam omogoča načrtovanje razvoja in podporo dobaviteljem pri uporabi recikliranih materialov, proizvodnji komponent brez uporabe redkih surovin in zagotavljanju poštenih delovnih pogojev za vse strani.

 

Trajnostni partnerski odnosi

V Iskraemecu verjamemo, da so partnerski odnosi glavno gonilo našega razvoja in izvajanja vseh načrtovanih aktivnosti. V ta namen gradimo in ohranjamo dolgoročne in na zaupanju temelječe odnose s partnerji. Svoje izkušnje in pridobljeno strokovno znanje smo vedno pripravljeni deliti z vsemi deležniki.

FAIR METER

Projekt zasnove in izdelave pravičnih števcev (Fair Meter) je eden ključnih elementov prve obsežnejše izvedbe rešitev pametnega merjenja na Nizozemskem. Začetki partnerstva s štirimi nizozemskimi elektrodistribucijami (Aliander, Stedin, DELTA Netwerkbedrijf in Westland Infra), segajo v leto 2015.

 

V okviru projekta pravičnih števcev se ukvarjamo z vsemi ključnimi izzivi, s katerimi se danes sooča elektronska industrija (energijska intenzivnost, delovni standardi, uporaba konfliktnih surovin (3TG), pomanjkanje surovin in elektronski odpadki). Navedene izzive premagujemo z vzpostavljanjem nadzora nad celotno nabavno verigo, uveljavljanjem najvišjih standardov in zmanjšanjem izpostavljenosti tveganjem na nestabilnih trgih surovin po vsem svetu.

 

Končni cilj projekta je razvoj orodja imenovanega »Transparency Tool«, ki bo namensko razvita aplikacija za posredovanje informacij, izobraževanje in ozaveščanje vseh vpletenih o pomenu teh vprašanj ter o odgovornosti do skupnosti, potrošnikov, industrije in širše javnosti.

 

Spletna stran projekta Fair Meter