Vodstvo podjetja

Luis Goncalves

glavni izvršni direktor

Luis Goncalves je bil imenovan za glavnega izvršnega direktorja februarja leta 2018. Je magister elektrotehnike in elektronike ter magister poslovodenja in organiziranja (MBA). Več let je bil na vodilnih položajih v podjetju ABB. Opravljal je različne funkcije v okviru projektnega, strateškega in prodajnega menedžmenta skupine Elster. Preden je prevzel vodenje Iskraemeca, je opravljal funkcijo podpredsednika podjetja Oracle Utilities za Evropo, Srednji Vzhod in Afriko. Luis Goncalves ima veliko mednarodnih izkušenj s področja merilne industrije in se lahko pohvali tudi z dolgoletnim doseganjem dobrih rezultatov pri projektih pametnega merjenja.

Bahaa Abdullah

izvršni direktor za finance 

Bahaa Abdullah je postal izvršni direktor za finance novembra leta 2007. Študiral je računovodstvo in finance na fakulteti za poslovanje in dokončal šolanje MBA iz ekonomije na Hellwanski univerzi v Kairu. Preden se je pridružil Iskraemecu, je opravljal delo nadzornika  oddelka za finance (Group Financial Controller) in direktorja oddelka za interno presojo (Group Internal Audit Director) v podjetju El Sewedy Cables. Bahaa Abdullah je aktivni član v številnih strokovnih združenjih za računovodstvo, presojo, ekonomijo in davke.