Portfelj

Funkcije, kot so daljinsko odčitavanje, zaščita pred nepooblaščenimi vdori, odčitavanje v breznapetostnem stanju in še mnoge druge zagotavljajo natančnost merilnih podatkov. Vgrajene so v ohišje, ki omogoča enostavno namestitev na merilnem mestu in energetskim podjetjem olajša logistične aktivnosti.

Najrazličnejše komunikacijske možnosti - Ethernet, GSM/GPRS, PLC, PSTN in RF - omogočajo našim kupcem, da izberejo rešitev, ki najbolj ustreza njihovi obstoječi infrastrukturi.

Sodobna programska platforma in številne sorodne aplikacije, omogočajo enostavno zbiranje in upravljanje merilnih podatkov.

Nudimo obsežne podporne storitve, tako v začetnih fazah zasnove in načrtovanja kot tudi storitve vzdrževanja in nadgradnje v poznejših projektnih fazah.