Pametne rešitve, ki temeljijo na daljinskem odčitavanju, uspešno naslavljajo prihodnje potrebe energetskih podjetij in končnih odjemalcev po učinkovitem upravljanju energije. Rešitve energetskim podjetjem zagotavljajo vse informacije, ki jih le-te potrebujejo za upravljanje rabe energentov, načrtovanje povpraševanja in stroškovno učinkovito poslovanje. Po drugi strani pa končni odjemalci lahko prek svojega računa za električno energijo, ki temelji na dejanski porabi, spremljajo in predvidevajo dejanske stroške porabe in nanje vplivajo s spremembo svojih navad.

 

> več

 

S postopnim uvajanjem elementov pametne merilne tehnologije tudi tako težko pričakovano pametno omrežje postaja realnost. Obstoječa infrastruktura se razvija v večsmeren in dinamičen sistem, na katerem bo temeljilo upravljanje centralizirane in decentralizirane proizvodnje električne energije. Pametno omrežje prinaša več transparentnosti za vse deležnike, ki si prizadevajo za uravnoteženo in trajnostno rabo energije.

 

 

> več