Gospodinjstva

Pametno merjenje

 

Pametne rešitve, ki temeljijo na daljinskem odčitavanju, uspešno naslavljajo prihodnje potrebe energetskih podjetij in končnih odjemalcev po učinkovitem upravljanju energije. Rešitve energetskim podjetjem zagotavljajo vse informacije, ki jih le-te potrebujejo za upravljanje rabe energentov, načrtovanje povpraševanja in stroškovno učinkovito poslovanje. Po drugi strani pa končni odjemalci lahko prek svojega računa za električno energijo, ki temelji na dejanski porabi, spremljajo in predvidevajo dejanske stroške porabe in nanje vplivajo s spremembo svojih navad.  

+ Zavaruje prihodke

Natančno merjenje porabe, dostop do merilnih podatkov v realnem času in opozorilo v primeru nepooblaščenega dostopa so le nekatere izmed sodobnih funkcij, s katerimi se energetska podjetja lahko izognejo nepotrebnim tehničnim izgubam. 

 

+ Zmanjšuje stroške

Daljinski priklop in odklop, ki ga omogočajo samodejne storitve, zmanjšuje stroške odčitavanja na terenu in posledično krči operativne stroške energetskih podjetij.

 

+ Omogoča odziv na povpraševanje 

S spremljanjem sistema, sprotnim zbiranjem podatkov in razumevanjem vedenjskih vzorcev potrošnikov postaja napovedovanje povpraševanja enostaven in pregleden del procesov energetskega upravljanja.  

 

+ Vključuje končne odjemalce 

Končni odjemalci, ki imajo dostop do podatkov o rabi energije, lahko aktivno sodelujejo v aktivnostih za ohranjanje okolja, kar vodi k boljši okoljski ozaveščenosti in dviguje kakovost storitev, ki jih energetska podjetja nudijo svojim strankam.  

 

+ Spodbuja trajnost 

Najnovejše tehnologije omogočajo zanesljivo in učinkovito oskrbo z električno energijo, stalna razpoložljivost točnih podatkov pa pomembno prispeva k okoljsko prijaznemu vedenju potrošnikov.