Industrija

Pametno omrežje

S postopnim uvajanjem elementov pametne merilne tehnologije tudi tako težko pričakovano pametno omrežje postaja realnost. Obstoječa infrastruktura se razvija v večsmeren in dinamičen sistem, na katerem bo temeljilo upravljanje centralizirane in decentralizirane proizvodnje električne energije. Pametno omrežje prinaša več transparentnosti za vse deležnike, ki si prizadevajo za uravnoteženo in trajnostno rabo energije.

+ Omogoča uporabnost obnovljivih virov energije 

S sistemi pametnih omrežij je mogoče upravljati različne in strateško razpršene obnovljive vire energije (vetrne, sončne in hidroelektrarne).    

 

+ Optimizira omrežje 

Neposredna komunikacija z napravami končnega odjemalca zmanjšuje porabo v času konic in potrebo po stroškovno potratni proizvodnji električne energije za stanje pripravljenosti.  

 

+ Rešuje problem naraščajočega povpraševanja po energiji

Sistem že zdaj deluje blizu svoje maksimalne zmogljivosti in le z izboljšavami pametnih omrežij bo mogoče zagotoviti podporo dolgoročnemu trendu stabilne rasti porabe električne energije.   

 

+ Zagotavlja obnovo stare opreme 

Redno obnavljanje infrastrukture je zagotovilo za trajno izpolnjevanje varnostnih standardov, zanesljivo oskrbo z električno energijo in učinkovito upravljanje sistema.  

 

+ Omogoča reševanje težav v realnem času

Z dostopom do realnih podatkov se lahko reševanje problema začne takoj, kar zagotavlja večjo učinkovitost omrežja in zmanjšuje operativne stroške. 

 

+ Omogoča napajanje električnih vozil 

Vse več lastnikov električnih vozil potrebuje zanesljiv in cenovno ugoden način, da svoje vozilo napolnijo kadarkoli in kjerkoli, omrežje pa mora biti sposobno zadostiti njihovim rastočim potrebam.