Działania na rzecz neutralności węglowej Islandii
Islandia była jednym z pierwszych europejskich państw, które wdrożyło filozofię neutralności węglowej. Rozwiązanie firmy Iskraemeco pozwoli przekształcić sieć elektryczną, grzewczą i wodociągową Islandii w inteligentną i zoptymalizowaną infrastrukturę, gotową stawić czoła przyszłym wyzwaniom i technologiom.
Podstawowe informacje

KLIENT: VEITUR

PRODUKTY: CZUJNIKI ENERGII, CIEPŁA I INTELIGENTNE WODOMIERZE 

KOMUNIKACJA: NB-IoT i BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA MBUS

RAMY CZASOWE: 2022–2025

NEUTRALNOŚĆ WĘGLOWA DO 2040?

Islandia jest jednym z pionierów w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kraj ten postawił sobie za cel osiągnięcie neutralności węglowej do 2040 roku.

Reykjavík, stolica Islandii, to już teraz jedno z najbardziej zrównoważonych ekologicznie miast świata, które mimo to wciąż szuka sposobów na dalsze ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

NOWOCZESNY PROJEKT NA RZECZ INTELIGENTNEJ I CYFROWEJ PRZYSZŁOŚCI

Synergiczna współpraca firm Iskraemeco i Veitur to istotny krok na drodze Islandii w stronę osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 roku.

Rozwiązanie Iskraemeco umożliwi islandzkiej firmie Veitur osiągnięcie większej wydajności za sprawą cyfryzacji, pomagając przy tym rozwijać usługi pod kątem bardziej inteligentnej wizji przyszłości.

Dostarczając zintegrowane rozwiązanie w zakresie liczników energii elektrycznej, ciepła i wodomierzy opartych na komunikacji NB-IoT oraz bezprzewodowej komunikacji Mbus, firma Iskraemeco wspiera ambitne dążenia Islandii.

MINIMALIZACJA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW POSIADANIA

Rozwiązanie firmy Iskraemeco zostało opracowane zgodnie z surowymi wymaganiami przetargowymi firmy Veitur w celu zminimalizowania całkowitych kosztów posiadania. Jego celem jest zapewnianie innowacyjnych strategii w celu umożliwienia zdalnego zarządzania licznikami, oraz usługami w całym obszarze działalności firmy Veitur.

Modułowy charakter liczników firmy Iskraemeco zapewni firmie Veitur niesamowitą elastyczność w zakresie zdalnych odczytów, umożliwiając łatwą wymianę modułów komunikacyjnych. Stanowi to jedną z podstaw inteligentnych i przyszłościowych inwestycji. Gdy rozwiązanie zostanie wdrożone, klienci będą mogli lepiej zarządzać swoim zużyciem energii, poprawiając przy tym efektywność energetyczną.

WSPÓLNE CELE

Podpisanie umowy wyraźnie świadczy o przyszłościowym podejściu obu firm, które osiągnęły porozumienie w zakresie następujących kwestii:

  1. działania na rzecz inteligentnej i cyfrowej przyszłości;
  2. poprawa wydajności;
  3. rozwój zintegrowanego rozwiązania obejmującego liczniki energii elektrycznej i ciepła, a także wodomierze;
  4. wydajne i inteligentne usługi dla klientów;
  5. stała współpraca.