Legal Disclaimer Iskraemeco

© Iskraemeco, d. d., Kranj – all rights reserved

Iskraemeco, d. d., Kranj is the owner of this message. This message and any attachments (hereinafter jointly referred to as: document) are confidential, its content should be treated with reasonable degree of care and is intended solely for the addressee(s). If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender and delete it from your system. Any unauthorised use, description, publication, copying or distribution and dissemination of this document or any part thereof are prohibited. Neither Iskraemeco, d. d., Kranj nor any of its subsidiaries shall be liable for the document if altered, changed or falsified.

© Iskraemeco, d. d., Kranj si v nadaljevanju pridržuje vse pravice

Družba Iskraemeco, d. d., Kranj je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju skupaj poimenovani kot: dokument). Dokument je poslovna skrivnost zaupne narave, z njegovo vsebino je potrebno ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in je namenjen samo navedenemu naslovniku/om. Če ste ga pomotoma prejeli, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Prepovedana je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje ali razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine. Niti Iskraemeco, d. d., Kranj niti nobena od njegovih odvisnih družb ni odgovorna za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno vsebino.