Rozwiązanie do stacjonarnych (LoRaWAN, NB-IoT) i zdalnych odczytów liczników, z urządzeń przenośnych i pojazdów
Iskraemeco oferuje rozwiązania do odczytu liczników ze zautomatyzowanym procesem gromadzenia danych, które eliminują potrzebę ręcznego odczytu, a także zapewniają informacje o stanie instalacji wodociągowej, umożliwiając:

określenie problemów związanych z działaniami operacyjnymi,
wykrywanie wycieków wody,
gromadzenie informacji o stanie baterii wodomierzy,
wykrywanie nielegalnego podłączenia do sieci i nieuprawnionego zużycia.

Stacjonarne odczyty liczników

Pierwszym krokiem do całkowitej automatyzacji odczytu liczników jest zapewnienie ciągłego przepływu danych – od inteligentnych wodomierzy po systemy zarządzania danymi.

Odczyt danych jest wykonywany za pośrednictwem prywatnej sieci LoRaWAN lub sieci telekomunikacyjnych (NB-IoT).

Technologia odczytów z pojazdów:

Dzięki technologii odczytów z pojazdów pracownicy terenowi mogą łatwo zdalnie zbierać dane z liczników inteligentnych, używając urządzenia do odczytu liczników zainstalowanego w pojeździe.

Technologia umożliwia odczytywanie i gromadzenie danych w obszarach podmiejskich i gęsto zaludnionych miastach.

Odczyty liczników wykonuje się na dwa sposoby: 

  1. Ukierunkowany odczyt liczników –lokalizacje i identyfikatory wodomierzy są określane w zleceniu roboczym. Znaczniki lokalizacji i wodomierzy są pokazane na mapie urządzenia do odczytu. Kolor znaczników informuje o stanie odczytów liczników.
  2. Kolejną metodą jest gromadzenie i zapisywanie wszystkich danych liczników przez urządzenie do odczytu liczników (niepołączone z identyfikatorami wodomierzy). Dane są przesyłane do platformy w celu inteligentnego pomiaru i uporządkowania zgodnie z punktami pomiarowymi.

Jednocześnie można odczytywać więcej niż jeden rodzaj wodomierzy na trasie odczytu. Rozwiązania odczytów z pojazdów umożliwiają skuteczne i niezawodne gromadzenie danych nawet z liczników zamontowanych w podziemiach i miejscach niedostępnych do odczytu ręcznego.

Odczyty z pojazdów są wykonywane z prędkością do 50 km/godz.

Technologia odczytów z urządzeń przenośnych:

Aby zarejestrować dane z wodomierzy, które są niedostępne dla pojazdów, można użyć systemu zdalnego odczytu z urządzeń przenośnych.

Przenośne odbiorniki ułatwiają gromadzenie danych liczników, eliminując potrzebę ręcznych odczytów i fizycznej kontroli wodomierzy, poprawiając skuteczność operacyjną, skracając czas pracy personelu w terenie i poprawiając opłacalność procesów.

Technologia odczytów z urządzeń przenośnych jest wygodna dla użytkowników sieci wodociągowej, ponieważ nie przeszkadzają im zespoły odwiedzające ich w celu spisania stanów wodomierzy.

Najważniejsze zalety

Korzystając z rozwiązania Iskraemeco Smart Water, można gromadzić dane z wodomierzy minimalnym nakładem pracy, wystawiać prawidłowe faktury klientom, zautomatyzować procesy operacyjne i poprawić zadowolenie klientów.

Pomiar z urządzeń przenośnych i pojazdów pozwala obniżyć koszty na punkt pomiarowy i zwiększyć ogólną produktywność.

Nasze rozwiązanie jest niezależne od stosowanego sprzętu . Dane można gromadzić z urządzeń wyprodukowanych przez różnych producentów.

Jednocześnie można odczytywać więcej niż jeden rodzaj liczników na trasie odczytu.

Otrzymaj broszurę

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do naszej broszury w formacie PDF.

.

I am aware that I will be able to unsubscribe at any time. After the process of unsubscribing is finished, the data communicated will be deleted. I am also informed about my right to access, transfer, withdraw my consent, supplement, correct, block/limit the processing and erase personal data as well as about my right to lodge a complaint with a supervisory authority if I believe that processing is not compliant with the legislation. Withdrawal of the consent has no influence on the legality of the processing of personal data executed until the withdrawal was done nor to further processing as provided by law.

To exercise these rights, please contact Iskraemeco, d.d., Law & Compliance, Savska loka 4, 4000 Kranj or email us at: dpo@iskraemeco.com

Iskraemeco, d.d. is committed to protecting the data in accordance with the legislation governing the protection of personal data and shall process information communicated to it only for sending newsletters and other marketing materials. Personal data shall be processed only as long as necessary to achieve the purpose for which they were collected or until the consent is revoked.

Historie sukcesów

Sprawdź nasz historie sukcesu

Działania na rzecz neutralności węglowej Islandii
Firma Iskraemeco podpisała 5-letni kontrakt z zakładami wodociągowymi w Kranj
Firmy Iskraemeco i Elsewedy Electric podpisały umowę dotyczącą dostawy 75 000 wodomierzy przedpłatowych