Dogodek in novinarska konferenca ob začetku projekta »Digital twin za digital lean« – digitalne rešitve za optimizacijo poslovnih procesov
January 18, 2023

Iskraemeco je 17. januarja organizirala uvodni dogodek in novinarsko konferenco za projekt “Digital Twin for Digital Lean”. Iskraemeco je skupaj s konzorcijskimi partnerji prejel 5,4 milijona evrov vredno subvencijo za projekt digitalizacije, v okviru katerega bodo optimizirali notranje procese z uporabo strategij vitkega poslovanja na podlagi storitev analize vitkih podatkov. Projekt je ključnega pomena za razvoj vseh podjetij v projektu “Digital Twin for Digital Lean”.


Digitalni dvojček za Digital Lean je projekt, na katerega se je Iskraemeco kot vodilni konzorcijski partner prijavil na razpisu za Digitalno transformacijo podjetij in ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Za več informacij obiščite uradno stran projekta


 

Digitalizacija kot naslednji korak

Projekt je ključnega pomena za razvoj vseh podjetij v projektu »Digital twin za digital lean«. Direktor operacij v Iskraemecu Robert Rupnik je pojasnil, da digitalizacija postaja naslednji korak podjetja. “V podjetju prehajamo na nivo industrializacije. Strojna oprema in roboti so že poznani, sedaj počasi prehajamo na področje podatkov, s katerimi upravljamo znotraj procesov in tudi znotraj podjetja. Tudi podatki s trga bistveno vplivajo na naše poslovanje. Robotizacija proizvodnje, digitalni dvojček in analiza trga so v poslovnem okolju zelo pomembni. Podjetje ob robotizaciji, avtomatizaciji in digitalizaciji zaradi rasti podjetja iz leta v leto povečuje število zaposlenih. Na obstoječih delovnih mestih se odvija sprememba delovnih mest, saj je enostavnih delovnih mest v proizvodnji vse manj oziroma jih skoraj ni več. Hkrati je potrebno izobraževanje zaposlenih za razumevanje digitalnih vsebin.«

Digitalizacija celotne verige

Vodja projekta v Iskraemecu, Miha Jež, je pojasnil, da se s projektnimi partnerji osredotočajo na tri sklope aktivnosti. Prvi sklop je optimizacija opremljanja plošč tiskanih vezij, pri čemer bomo avtomatizirali sestavljanje elektronskih komponent in to nadgradili z vizualno kontrolo. Potem prehajamo na sklop optimizacije končne sestave pametnih gospodinjskih števcev, kjer bomo vključili robotizacijo, avtomatizacijo in vizualno kontrolo in se osredotočili na ustreznost in kakovost laserske gravure. Proizvodne linije bomo nadgradili z ustrezno senzoriko za naprednejšo obdelavo podatkov, ki bo omogočala preventivno vzdrževanje kot je na primer analiza izmeta. Tretji sklop je namenjen digitalizaciji podpornih procesov, ki niso neposredno vezani na proizvodni proces, temveč bistveno izboljšajo procese v celotni verigi od dobavitelja prek podjetja do kupca. Gre predvsem za napredno planiranje s pomočjo umetne inteligence, predvidevanje cen materiala na trgu in spremljanje izvedbe naročila. S tem bodo imeli kupci možnost v vsakem trenutku vpogled v stanje celotnega naročila.

 

Nova raven obdelovanja podatkov

V projektu sodelujejo tudi partnerska podjetja ADD, 3Projekt, Iskra AMS, Qmins in GL Charge. Marko Škufca iz podjetja ADD, je ob začetku povedal, da bo pri vzpostavitvi poslovnega modela najpomembnejši Iskraemecov partner, saj bodo vzpostavili nove ravni obvladovanja podatkov. Zbrane podatke bodo namreč obdelovali in analizirati s pomočjo umetne inteligence. Na podlagi podatkov, zbranih v oblačni storitvi, bodo skušali preprečevati morebitne izpade, izboljševati kakovost proizvodnje in preprečevati izmet. Pri tem bodo uporabljali obliko digitalnega dvojčka, kar pomeni, da bodo skušali prek tehnologije prikazati dogajanje v proizvodnji. Drugi del projekta bo zajemanje in obdelava podatkov o zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na podjetje.

Optimizacija proizvodnega procesa

Podjetje 3Projekt, bo v projektu s kamero posnel proizvodni proces na liniji ter ugotavljal, katere so tiste aktivnosti, ki ne dodajajo k samemu procesu. »Poiskati želimo optimalno rešitev in določiti aktivnosti, ki bodo temu sledile« je pojasnil direktor podjetja Igor Žula.

Napredne tehnologije in strojno učenje

GL Charge, podjetje v lasti Iskraemeca, razvija in proizvaja polnilne postaje za električna vozila. V sklopu projekta bodo povezali procese obeh podjetij, proizvodnjo, logistiko in nabavo. Direktor podjetja Matevž Grabar: »Nakup 3D tiskalnika bo omogočal lažje prototipiraje in hitrejše prilagajanje produktov trgu na katerem delujejo. Cilj je tudi vzpostaviti digitalizacija nekaterih delovnih mest z vpeljavo nekaterih naprednih tehnologij in strojnega učenja.«

 

Digitalne tehnologije in transformacija delovnih mest

Dogodka se je udeležila predstavnica ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Nena Dokuzov, ki je izpostavila, da projekt odgovarja na aktualne evropske izzive: »Veseli nas, da se cilji naše strategije dejansko realizirajo tudi v prakse. V lanskem letu smo sprejeli strategijo digitalne transformacije gospodarstva. Izpostavila bi dva stebra: implementacija ali pa integracija naprednih digitalnih tehnologij in konverzija ali pa transformacija delovnih mest v obogatena delovna mesta z višjo dodano vrednostjo so točno tisto čemur sledite. Pohvalila bi tudi, da ste vsi konzorcijski partnerji zelo konvergenčni med seboj in pokrivate praktično vse segmente in faze v verigi vrednosti, na primer na področju mikroelektronike, ki je danes najbolj iskana materija v Evropi. Prepričana sem, da boste skupaj odgovorili na vse evropske izzive, s katerimi se srečujemo. Področje, ki ga danes v okviru sestanka nismo toliko izpostavili je trajnostno delovanje. Iskraemeco je primer trajnostnega podjetja. Vemo, da dosegate vse cilje trajnostnega razvoja, tako ekonomsko, socialno in okoljsko trajnost in temu namenjate tudi veliko pozornosti. Z osredotočanjem na podatke, njihovo uporabo, shranjevanje in na ponovno uporabo podatkov, vam bo pa omogočilo, da to še bolj obogatite in dosegate še večjo dodano vrednost. Ob tem vam čestitam in se veselim sodelovanja, tudi ob razvoju projekta.«

Cilji projekta

 1. Povečanje učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti velikih podjetij z uvedbo digitalnih inovacij, avtomatizacije, robotizacije in tehnologij 4IR in 5IR: ključna inovacija je ideja za spremljanje LEAN parametrov v okviru digitalnega dvojčka; projekt pa ima veliko digitalnih rešitev namenjenih industriji 4.0.
 2. Povečanje uporabe naprednih digitalnih tehnologij v drugih podjetjih: tehnološki konzorcijski partnerji in dva partnerja iz verige vrednosti (en kupec in en dobavitelj) bodo v nadgradnjah in novih digitalnih rešitvah nadgradili nivo že uporabljenih digitalnih tehnologij, poleg tega pa jim bo zagotovljen načrten dvig kompetenc tudi na ostalih digitalnih tehnologijah, s poudarkom na zagotavljanju konvergenčnih učinkov.
 3. Oblikovanje novih oz. nadgradnja obstoječih digitalnih produktov in storitev: projekt digitalne transformacije bo močno vplival na kvaliteto proizvodov.
 4. Spremenjeni poslovni modeli, procesne inovacije ter razvoj novih inovacijskih platform: za DT4DL bo Iskraemeco, d.d. vzpostavilo nov digitalni poslovni model tipa XaaS.

Aktivnosti in rezultati

 1. Razvoj digitalnega dvojčka (vzpostavitev digitalne platforme, izdelava AI pametnih algoritmov, zajem podatkov o lean parametrih in preizkus prototipa).
 2. Izdelava OPTV (opremljena plošča tiskanega vezja), robotizacija in avtomatizacija vstavljanja elektronskih komponent.
 3. Avtomatizacija in optimizacija končne sestave pametnega števca.
 4. Avtomatizacija kontrole in izboljšave na izmetu, čakanju, gibanju, transportu.
 5. Digitalno spremljanje realizacije proizvodnje in prodajnih naročil.
 6. Planiranje delovnih nalogov in cen materiala z uporabo umetne inteligence.
 7. Infrastruktura javnih ključev.
 8. Digitalne table za komuniciranje.
 9. Vpeljava centralnega sistema, varnosti naprav, podpore na daljavo.
 10. Elektronska izmenjava podatkov in dokumentov.
 11. Kibernetska varnost.

Postavljeni KPI-ji

 • Izvedene inovativne ideje: 3.
 • Nove ali nadgrajene aplikacije, tehnologije in uporabljene nove rešitve: 5.
 • Raven digitalne zrelosti v povezavi z usposabljanjem partnerjev, zaposlenih in upravljavskih struktur: 30.
 • Vključenost posameznih oddelkov v podjetju in njihov prispevek h korakom digitalne preobrazbe: 5
 • Izboljšana potrošniška izkušnja: za 50% boljša.
 • Skrajšanje časa »do trga« za inovativne produkte: iz 5 na 4 mesece.
 • Raven digitalne zrelosti v povezavi z usposabljanjem partnerjev, zaposlenih in upravljavskih struktur: na 5.

Finančna sredstva

Skupna vrednost projekta vseh konzorcijskih partnerjev je 5.418.977,97 EUR, od tega bo 1.660.000,00 EUR sofinanciranih s strani iz programa za Okrevanje in odpornost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Večji del stroškov, t.j. 40,51 % predstavlja strošek dela, saj gre pri digitalizaciji predvsem za reorganizacijo poslovnih procesov in načina dela ter dviga kompetenc zaposlenih. Za opredmetena sredstva je namenjenih 23,54 % sredstev, za neopredmetena sredstva pa 11,95 % sredstev. Stroški zunanjih izvajalcev predstavljajo 17,40 %, ostalo pa so stroški materiala in posredni stroški projekta.


Financira Evropska unija – NextGenerationEU.

Previous
January 18, 2023
Podaljšano partnerstvo in sodelovanje med Iskraemecom in Lackmannom
Z velikim veseljem potrjujemo, da smo podaljšali partnerstvo in sodelovanje med Iskraemecom in Lackmannom v zadnjih 50 letih.
Next
February 3, 2023
Obravnava pametnih energetskih rešitev v zakonu o kibernetski odpornosti
Anže Zaletel, Pooblaščenec za informacijsko varnost in Vodja delovne skupine za kibernetsko-varnostno zakonodajo pri ESMIG-u, je sodeloval pri pripravi ESMIG priporočil za regulatorni okvir »Akt o kibernetski odpornosti«.