Iskraemeco je poglobil sodelovanje s švedsko elektrodistribucijo Vattenfall
13 novembra, 2013

Sodelovanje Iskraemeca z eno izmed vodilnih evropskih energetskih družb, s švedskim Vattenfallom, je pred kratkim doseglo novo raven. Iskraemecovo programsko opremo SEP2W so septembra uspešno vgradili v sistem HES (»head-end-system«) podjetja Schneider Electric. Uslužbenci Vattenfalla lahko z vzpostavljenim sistemom že obračunavajo porabo električne energije.

Iskraemeco in Vattenfall uspešno sodelujeta že vse od leta 2004. V okviru dolgoletnega sodelovanja je Iskraemeco do sedaj švedski energetski družbi dostavil 160.000 števcev električne energije in večje število podatkovnih koncentratorjev. Nova priložnost za poglobitev sodelovanja se je ponudila ob koncu lanskega leta, ko se je pojavila potreba po zamenjavi obstoječega sistema za odčitavanje števcev.

Septembra letos so SEP2W integrirali v sistem Schneider Electric-a za zbiranje in obdelavo podatkov. SEP2W v okviru celotnega sistema skrbi za zbiranje in obdelavo merilnih podatkov, ki jih dobiva z vgrajenih Iskraemecovih števcev. Ko SEP2W zbere podatke, jih pošlje v nadaljnjo obdelavo sistemu HES. SEP2W omogoča tako urno odčitavanje podatkov (v skladu z zahtevami evropskega trga) kot tudi odčitavanje na zahtevo (branje registrov, posameznih dogodkov, spremembe tarif itd.).

Programska oprema SEP2W je bila zasnovana za zagotavljanje odličnih poslovnih rezultatov in omogočanje enostavne integracije v pametno omrežje. V okviru petletnega sodelovanja s Schneider Electric-om bo rešitev odjemalcem električne energije pri Vattenfallu nudila natančne in tekoče podatke o porabi energije.

Več informacij o SEP2W lahko najdete na tej povezavi: http://www.sep2w.com.

 

Previous
30 septembra, 2013
Iskraemeco in Eneco/Utiliq za bolj zeleno prihodnost na Nizozemskem
Iskraemeco nadaljuje uspešno sodelovanje z nizozemskim ponudnikom storitev Eneco/Utiliq. Tokrat sta podjetji združili moči ter našli pametno in do okolja prijaznejšo rešitev za napajanje električnih vozil. V okviru pogodbe s podjetjem Alphabet Car Leasing so bili prvi Iskraemecovi pametni števci že dobavljeni in vgrajeni na različnih mestih po vsej Nizozemski.
Next
20 decembra, 2013
Pol milijona Iskraemecovih pametnih števcev na Nizozemskem
Nizozemci so med pionirji pri uvajanju pametnih števcev in sorodnih projektov. Podjetje Iskraemeco je na tem trgu prisotno že od leta 2004, ko so se začeli izvajati prvi pilotni projekti. Letos je doseglo izjemen mejnik, saj je na Nizozemskem vgrajenih že več kot pol milijona pametnih števcev. Iskraemeco svojo prisotnost na trgu krepi tudi s sodelovanjem v okviru iniciative Fair Meter.