Iskraemeco kar z dvema zlatima priznanjema za najboljši inovaciji
5 junija, 2018

Inovacije, razvoj, trajnost in strateška usmeritev so gonilna sila Iskraemeca, na podlagi katerih je podjetje prejelo dve zlati priznanji na področju inovativnosti. Najvišji priznanji v regiji sta prejeli inovaciji za pravični števec in komunikacijsko platformo za pametna omrežja. Priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v regiji je podelila Gorenjska območna enota Gospodarske zbornice Slovenije. Iskraemeco je edino podjetje, ki je kar z dvema inovacijama zasedlo najboljši mesti.

Pomen inovacij v Iskraemecu in spodbujanje inovativnosti sta del strateške usmeritve podjetja. Inovacija, projekt pravičnega števca, se osredotoča na trajnostni razvoj in načela krožnega gospodarstva pri proizvodnji pravičnih pametnih števcev. Projekt je ključni element tritirne Iskraemecove trajnostne strategije, s poudarkom na uresničevanju trajnosti v podjetju, v dobavni verigi in v partnerstvih. Pravični števec pozornost namenja materialom, njihovemu poreklu, delovnim standardom in razvoju višjih standardov v industriji. Pomemben element sta  izobraževanje in širjenje zavedanja med kupci, dobavitelji in drugimi deležniki. Pravični števec najpomembnejšim poslovnim vrednotam dodaja krožnost in trajnost.

Iskraemeco s številnimi komunikacijskimi možnostmi pomaga deležnikom oblikovati prihodnost pri upravljanju z energijo. Inovacija komunikacijske platforme za pametno omrežje podpira napredno merjenje v elektroenergetskih distribucijskih omrežjih, hkrati pa s svojo arhitekturno zasnovo predstavlja ogrodje za zasnovo, razvoj in vgradnjo naprednih IoT-rešitev v pametnih omrežjih. Gre za odprtokodno inovativno komunikacijsko in aplikacijsko platformo z najsodobnejšo modularno strojno in programsko opremo. Fleksibilnost in raznovrstnost komunikacijskih vmesnikov jo kot povezovalni element med uporabniki, upravljalcem elektroenergetske distribucijske mreže in ostalimi deležniki v konceptu pametnega omrežja postavljata v središče novih loT-rešitev.

Hvala vsem, ki ste zaslužni za pridobitev zlatih priznanj – zaposlenim, partnerjem, kupcem in ostalim deležnikom!

Previous
25 maja, 2018
Iskraemecovi števci z odobritvijo švicarskega nacionalnega inštituta za meroslovje (METAS)
Po podpisu petletnega okvirnega sporazuma za dobavo pametnih števcev z elektrodistribucijskim podjetjem EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich) Iskraemeco nadaljuje svoj prodor na švicarski trg. Tako so Iskraemecovi števci namenjeni za uporabo v gospodinjstvih, poslovnih in industrijskih okoljih v preteklih dneh pridobili potrdilo o skladnosti, ki ga je izdal švicarski nacionalni inštitut za meroslovje (METAS). Uspešno zaključen postopek preverjanja skladnosti izdelkov je temelj, na katerem so švicarski regulatorji zasnovali dolgoročno strategijo energetskega razvoja za prihodnja leta.
Next
11 junija, 2018
Iskraemeco prejel certifikat »Zlata bonitetna odličnost«
Iskraemeco je dobil prestižni certifikat zlate bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode. Mednarodno priznan certifikat prejmejo podjetja, ki dosegajo nadpovprečno bonitetno odličnost AAA že tri leta zapored. Z nadpovprečnim doseganjem bonitetne vrednosti Iskraemeco predstavlja zanesljivo in odgovorno podjetje pri sodelovanju s poslovnimi partnerji.