Iskraemeco projekt Zeleni Pingvin prejel finančno spodbudo Norway Grant
25 julija, 2022

S projektom Zeleni Pingvin, ki je delno financiran s strani Norway Grant razpisa in s strani SVRK (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), Iskraemeco želi dokazati, da ima ravnanje posameznika velik vpliv na okolje. Otroke želimo ozavestiti in naučiti kaj je in kako nastane CO2 emisija, ter kako jo lahko zmanjšamo.

 

Zeleni Pingvin je digitalna platforma za podporo pri doseganju ogljične nevtralnosti s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev.

Prijavljen projekt Zeleni pingvin sestavlja konzorcij podjetij Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, društvo Doves in FEE Norway.

Rešitev Zeleni pingvin je namenjeno pametnim mestom, saj nudi podporo pri doseganju ogljične nevtralnosti s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev.

Zeleni pingvin je platforma, ki otroke, študente, starše in mesta uči, kako zmanjšati svoje emisije, z uporabo manj virov. Uporablja pametne digitalne tehnologije, igrifikacijo in kvantifikacijo za doseganje okoljske pismenosti in posledično zmanjšanje emisij CO2. Prvenstveno povezuje šole, lahko pa se uporablja tudi za povezovanje druge javne infrastrukture. Deležnike motivira, da delujejo v smeri skupnega cilja – zmanjšanja ogljičnega odtisa. Učence uči in spodbuja k aktivnemu in učinkovitemu reševanju podnebnih ciljev in dekarbonizacije. Tako se bo poraba energije in virov zmanjšala, posledično pa se bodo zmanjšali tudi stroški mest. Znižanje emisij bo pripomoglo k ohranjanju okolja.

Vizija Iskraemeco je vnesti znanje v energijo, naše poslanstvo pa je omogočanje učinkovite rabe energije, zato idejo Zelenega pingvina skupaj s konzorcijem ostalih podjetij vidimo kot izjemno priložnost pri doseganju ogljične nevtralnosti.

Z donacijami Norway Grants; Islandija, Lihtenštajn in Norveška prispevajo k zmanjšanju ekonomskih in socialnih neenakosti v Evropi ter krepitvi sodelovanja s 15 državami članicami EU. Države EEA si skupaj z drugimi evropskimi državami delijo vrednote in odgovornosti, s katerimi spodbujajo enake možnosti, strpnost, varnost, trajnostni razvoj in dostojen življenjski standard.

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odgovorna za uresničevanje evropske kohezijske politike in razvoja. Skrbijo za črpanje sredstev, ki jih zagotavljajo evropski strukturni skladi in Kohezijski sklad, kakor določa veljavni pravni red v Evropski uniji.

Previous
12 julija, 2022
Izdali smo novo revijo Engage!
Zanimive zgodbe, inovativni izdelki in rešitve, uspešni projekti in še veliko več!
Next
2 septembra, 2022
Zeleni pingvin – Zelena inovacija, ki nas spodbuja v trajnosten način življenja
Z začetkom šolskega leta, Iskraemeco in partnerji uradno začenjamo projekt Zeleni pingvin. Zeleni pingvin je družbena in tehnološka inovacija, ki rešuje okoljske in družbene izzive s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev.