Iskraemeco v Avstriji z drugim obsežnim projektom pametnega merjenja
December 20, 2017

Iskraemeco, eden vodilnih ponudnikov pametnih merilnih rešitev, bo imel pomembno vlogo pri projektu pametnega merjenja v Avstriji. Konzorcij podjetij Iskraemeco, Siemens in Landys+Gyr je podpisal pogodbo v vrednosti 230 milijonov evrov. Elektro distribucija Wiener Netze GmbH bo vgradila 1,6 milijonov pametnih števcev v svojo distribucijsko omrežje na Dunaju in v njegovi okolici. Dobava števcev se bo začela sredi leta 2018.

Wiener Netze GmbH je operater distribucijskega sistema električne energije in zemeljskega plina ter zagotavlja storitve več kot dvema milijonoma strank. Podjetje je del holdinga Wiener Stadtwerke Holding AG, hčerinske družbe v lasti mesta Dunaj, in je največji dobavitelj energije v Avstriji.

Avstrijska elektrodistribucija namerava do leta 2020 vzpostaviti omrežje, sestavljeno iz osemdesetih odstotkov pametnih števcev, in si s tem prizadeva doseči ambiciozni cilj Evropske unije. Na letni ravni načrtujejo namestitev 150.000 Iskraemecovih pametnih števcev z izmenljivimi komunikacijskimi moduli G3 PLC in LTE. Iskraemeco bo podjetju Wiener Netze skupno dobavil eno tretjino pametnih števcev.

»Zelo smo veseli, da smo del obsežnega projekta, ki bo imel velik vpliv na celotno distribucijo električne energije v Avstriji,« je povedal Dieter Brunner, izvršni direktor Iskraemeca. »Ena izmed najpomembnejših zahtev v okviru projekta je bila zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti merilnih podatkov. Ponosni smo, da je naša platforma pametnega merjenja ključni element pri zagotavljanju le-tega.«

Iskraemecov pametni števec, ki je bil razvit v okviru tega projekta, bo podjetju Wiener Netze omogočil daljinsko odčitavanje števca in manj terenskega dela. Tako imenovana “End-to-end”-varnost je za avstrijskega kupca zelo pomembna. Iskraemecova rešitev vključuje izboljšane varnostne mehanizme, ki omogočajo uporabniku dinamično in samozavestno odzivanje na nove tržne priložnosti.

Konzorcij podjetij bo za uvedbo zagotovil potrebno tehnologijo (IT podporo, sistem za prenos podatkov, pametne števce) in storitve (logistiko, preskušanje, upravljanje, itd.). Posledično vse komponente tehnologije pametnega merjenja izhajajo iz enega vira. S tem sta zagotovljena optimalna podpora končnim strankam in interoperabilnosti celotnega sistema, ki ni odvisen le od enega proizvajalca.

Pomemben vidik projekta sta tudi modernizacija omrežja in vpletenost končnih uporabnikov. Pametni števci bodo končnim uporabnikom lahko dali podrobne informacije o njihovi vsakodnevni porabi energije in s tem omogočili racionalno odločanje glede varčevanja z energijo. Po specifikaciji združenja IDIS sta zagotovljeni tudi večopravilnost in zamenljivost pametnih števcev električne energije.

Previous
October 20, 2017
Zlato priznanje Iskraemecovi novi platformi pametnih števcev
Iskraemeco se je uvrstil med dobitnike najvišjega nacionalnega priznanja na področju inovativnosti – Zlatega priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije. Nagrajena platforma pametnega električnega števca temelji na inovativnem modularnem pristopu, ki smo ga uporabili pri zasnovi števca AM550 kot prvega izdelka, ki že temelji na tej napredni platformi. Števci AM550 so pomemben sestavni del projektov uvajanja pametnega merjenja po vsem svetu, med drugim tudi obsežnih projektov na Nizozemskem in v Avstriji.
Next
December 21, 2017
Iskraemeco ima certifikat G3-PLC za pretvornik/podatkovni koncentrator AC750
Najnovejši Iskraemecov pretvornik/podatkovni koncentrator AC750 je uspešno prestal podrobne postopke testiranja in je dobil G3-PLC certifikat. Izvedeno certificiranje vključuje preskušanje skladnosti, združljivosti in zmogljivosti. AC750 je komunikacijska naprava naslednje generacije, ki temelji na inovativni platformi ter omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo po obstoječih elektroenergetskih omrežjih.