Iskraemecov najnovejši sistem SEP2W System z optimiziranimi varnostnimi funkcijami
27 februarja, 2017

Nova različica sistema Head-End elektrodistribucijam zagotavlja podporo za različne zahteve, ki so sestavni del prihodnjih poslovnih modelov. Sistem za zbiranje in obdelavo merilnih podatkov omogoča enostavno upravljanje z MBus napravami in integracijo s sistemom za upravljanje varnostnih ključev (Key Management Systems  – KMS). Postopek odčitavanja merilnih podatkov je z zadnjo različico sistema optimiziran. Vse te napredne funkcije elektrodistribucijam omogočajo varno in učinkovito upravljanje s procesi.

Za komunikacijo med e-števcem in sistemom Head-End, nadgrajeni SEP2W System 2017 uporablja napredne metode za avtentikacijo in kriptiranje. Posebni kriptirani algoritmi, ki so vgrajeni v platformo programske opreme, so ena izmed  glavnih zahtev pri projektih pametnega merjenja. Najnovejša različica Head-End-sistema vsebuje protokol KMIP (Key Management Interoperability Protocol – KMIP) v1.4, ki elektrodistribucijam omogoča avtomatsko in enostavno upravljanje s kriptirnimi podatki. Sodelovanje z avstralskim podjetjem Cryptsoft, specializiranim za kriptografijo in varnost, je pomemben korak k zagotavljanju varnosti podatkov elektrodistribucij in končnih odjemalcev.

Nova različica programske opreme zmanjšuje količino prenosa podatkov med e-števcem in Head-End- sistemom, kar se odraža v hitrejšem prenosu podatkov in zmanjšanju stroškov komunikacije. Vsi procesi, povezani s podmerjenjem, so optimizirani, poenostavljeno je tudi upravljanje z napravami MBus. Namestitev naprav MBus se izvede samodejno, saj sistem poskrbi za vso potrebno konfiguracijo. »SEP2W System 2017«  je pripravljen na upravljanje s certifikati in tako sledi najnovejšim varnostnim trendom v industriji.

Previous
16 februarja, 2017
Največja uvedba pametnega merjenja na Nizozemskem z vidika elektrodistribucije
Podjetje Iskraemeco je v sredini leta 2015 sklenilo strateško partnerstvo s štirimi nizozemskimi elektrodistribucijami - Liander, Stedin, Enduris in Westland Infra. Znotraj projekta pametnega merjenja bo Iskraemeco v obdobju naslednjih petih let dobavil do 2, 5 milijonov pametnih števcev električne energije. Liander, Stedin, Enduris in Westland Infra upravljajo omrežje, sestavljeno iz več kot 5 milijonov merilnih točk. Modularni pametni števec, AM550 je bistveni element prehoda na pametno merjenje.Do konca leta 2016 je bilo na Nizozemsko dobavljenih približno 160.000 pametnih števcev s GSM/GPRS in CDMA komunikacijo. Med potekom zaključne revizije v Iskraemecu, smo se o trenutnem stanju projekta pogovarjali s članoma revizijske ekipe SMM. Gospod Martin Werker kot tehnični vodja projekta skrbi za tehnične izboljšave, izpolnjevanje zahtev in reševanje izzivov, ki se pojavijo med vodenjem projekta. Specialist za zagotavljanje kakovosti dobavitelja, gospod Michael van den Bogaerd, je odgovoren za kakovost izdelkov in procesov.
Next
14 marca, 2017
Mnenje glede objavljenega članka o vplivu motenj električnih pretvornikov (tudi z LED in energetsko varčnimi žarnicami)
Področje merjenja pravno urejajo evropska MID-direktiva (Measuring Instruments Directive) in smernice, ki jih postavlja organizacija WELMEC. Da bi ustvarili usklajene in konsistentne temelje za merilne sisteme v Evropi, organizacijo WELMEC podpirajo različne delovne skupine. Te vključujejo predstavnike pravosodnih organov, posameznikov, ki nadzorujejo trg, uradne organe, industrijo, evropske komisije in potrošniške organizacije. S tem je izpolnjena zahteva po vključitvi vseh relevantnih skupin.