Obrazec za zaposlitev


SOGLASJE ZA NAMEN PRESOJE USTREZNOSTI KANDIDATA ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO

S tem, ko bom posredoval/a zgornje podatke, dajem Iskraemecu, d.d., Savska loka 4, Kranj, soglasje, da sporočene podatke uporabi za namen presoje ustreznosti kandidata za razpisano delovno mesto. Z oddajo podatkov potrjujem, da sem obveščen/na, da imam pravico do vpogleda/dostopa, prenosa, preklica soglasja, dopolnitve, popravka, blokiranja oz. omejitve obdelave in izbrisa svojih osebnih podatkov. Za uveljavitev pravice se lahko posameznik s pisnim zahtevkom obrne na naslov: Iskraemeco, d.d., pravna služba, Savska loka 4, 4000 Kranj ali na elektronski naslov dpo@iskraemeco.com. Iskraemeco, d.d. me je prav tako seznanil s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, niti ne vpliva na nadaljnjo obdelavo podatkov, katerih obdelavo določa zakon.
Iskraemeco bo tako sporočene podatke uporabljal le za navedeni namen in jih ne bo nadalje procesiral tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s tem namenom, če zakon ne določa drugače. Osebni podatki se bodo shranjevali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, vendar ne več kot 5 let. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma, če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
Ne glede na prvotni namen zbiranja se lahko osebni podatki nadalje obdelujejo za zgodovinsko, statistično in znanstveno-raziskovalne namene.

SOGLASJE ZA ZBIRANJE PODATKOV ZA POSTOPKE BODOČIH RAZPISOV DELOVNIH MEST

S tem, ko bom posredoval/a zgornje podatke, dajem Iskraemecu, d.d., Savska loka 4, Kranj, soglasje, da sporočene podatke uporabi v postopkih bodočih razpisov delovnih mest. Z oddajo podatkov potrjujem, da sem obveščen/na, da imam pravico do vpogleda/dostopa, prenosa, preklica soglasja, dopolnitve, popravka, blokiranja oz. omejitve obdelave in izbrisa svojih osebnih podatkov. Za uveljavitev pravice se lahko posameznik s pisnim zahtevkom obrne na naslov: Iskraemeco, d.d., pravna služba, Savska loka 4, 4000 Kranj ali na elektronski naslov dpo@iskraemeco.com. Iskraemeco, d.d. me je prav tako seznanil s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, niti ne vpliva na nadaljnjo obdelavo podatkov, katerih obdelavo določa zakon.

Iskraemeco bo tako sporočene podatke uporabljal le za navedeni namen in jih ne bo nadalje procesiral tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s tem namenom, če zakon ne določa drugače. Osebni podatki se bodo shranjevali 5 let oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Po preteku določenega časovnega obdobja oziroma ob preklicu soglasja se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma, če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Ne glede na prvotni namen zbiranja se lahko osebni podatki nadalje obdelujejo za zgodovinsko, statistično in znanstveno-raziskovalne namene.