Kodeks poslovne etikete skupine Iskraemeco
Spoštovani obiskovalec,

namen tega kodeksa je pripomoči k doseganju vseh naštetih vrednot in odraža naše stremljenje k nenehnemu napredku in izboljšavam. Hkrati uvaja tudi načela, ki jih vsebuje kodeks ravnanja skupine Elsewedy, katere del smo.

Kodeks poslovne etikete skupine Iskraemeco

Iskraemeco spada med vodilne svetovne ponudnike celovitih rešitev za učinkovito upravljanje z energijo. Ta položaj je rezultat našega strokovnega dela in naše sposobnosti, da zadovoljujemo tako potrebe zaposlenih kot potrebe naših kupcev, ter rezultat naše
kakovosti in usmerjenosti k trajnostnemu razvoju.

Namen tega kodeksa je pripomoči k doseganju vseh naštetih vrednot in odraža naše stremljenje k nenehnemu napredku in izboljšavam. Hkrati uvaja tudi načela, ki jih vsebuje kodeks ravnanja skupine Elsewedy, katere del smo. Kodeks ne posega v veljavne interne akte, ki jih moramo dosledno spoštovati vsi zaposleni Določbe internih aktov konkretizira, dopolnjuje in se nanje navezuje. S spoštovanjem tega
kodeksa oblikujemo poslovno kulturo skupine in poslovno odličnost.

Etični kodeks je na voljo na povezavi, kjer si ga lahko shranite in natisnete.