Mladostna in ustvarjalna energija je preplavila Iskraemeco
11 maja, 2022

Iskraemeco je pred osmimi meseci povabil študente Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Fakultete za elektrotehniko in Ekonomske fakultete, ki so del interdisciplinarnega programa Design Management, k sodelovanju v Iskraemeco Challenge z nalogo: Kako ustvariti vrednost iz podatkov, ki jih dobimo iz naših rešitvah pametnega merjenja.

V teh mesecih so se učili o naši industriji, partnerjih in končnih uporabnikih z namenom, da bi pridobili čim več znanja o rešitvah pametnega merjenja, tehnoloških izzivih, globalnih in družbenih izzivih. Pri projektu so sodelovali tudi oddelki Inovacije, Tehnološki dizajn center, Produktno vodenje in Trajnostni razvoj ter študentom zagotavljali potrebno podporo skozi celotni proces, vključno z dostopom do naše opreme.

V torek so nam študenti predstavili 4 neverjetne projekte, ki so bili razviti do ravni PoC. Presenečeni smo bili, koliko časa, truda, ustvarjalnosti in znanja je bilo vloženega v projekte, ki so jih predstavili ter kako ambiciozne so bile njihove rešitve in pripravljene, da se jih razvije v prihodnosti.

Na dogodku so bili njihovi mentorji, profesorji, podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavami, in predstavniki občine Kranj. Vsi so bili nad njihovo predstavitvijo in zmožnostjo argumentiranja zelo navdušeni.

Čeprav so bili rezultati projekta odlični, to ni edino, kar je pomembno. V projektu smo vzpostavili nove povezave in vsi smo pridobili znanje in kompetence. Lepo je vedeti, da imamo toliko talentov, ki jih zanima izboljšanje sistema upravljanja z energijo ter ga popeljati na naslednjo raven digitalnega in zelenega prehoda.

Previous
20 aprila, 2022
Iskraemeco je prevzel podjetje Holosys, ponudnika IOT in IKT rešitev za električno energijo, vodo in plin
Iskraemeco, ponudnik naprednih rešitev za merjenje in upravljanje z energijo in vodo in Holosys, ponudnik naprednih IoT (NB-IoT, LTE-M, brezžični M-Bus) in IKT rešitev, sta sklenila pogodbo o nakupu, po kateri je Iskraemeco pridobil večinski delež v družbi Holosys.