Mnenje glede objavljenega članka o vplivu motenj električnih pretvornikov (tudi z LED in energetsko varčnimi žarnicami)
March 14, 2017

Področje merjenja pravno urejajo evropska MID-direktiva (Measuring Instruments Directive) in smernice, ki jih postavlja organizacija WELMEC. Da bi ustvarili usklajene in konsistentne temelje za merilne sisteme v Evropi, organizacijo WELMEC podpirajo različne delovne skupine. Te vključujejo predstavnike pravosodnih organov, posameznikov, ki nadzorujejo trg, uradne organe, industrijo, evropske komisije in potrošniške organizacije. S tem je izpolnjena zahteva po vključitvi vseh relevantnih skupin.

Standard TR50579, ki so ga podprli številni deležniki in je v skladu z evropsko direktivo EMC 2004/108/EC, je bil uveden leta 2010 in pokriva vidike vpliva EMC na merilno opremo. Vprašanje je pred Evropsko komisijo prvič izpostavil odbor SWEDAC (švedski odbor za akreditacijo in ugotavljanje skladnosti). Opredelitve upošteva tudi novi standard IEC 61000-4-19:2014.

Odpornost Iskraemecovih števcev proti frekvenčnim motnjam v območju med 2-150 kHz in še posebno proti  omenjenim svetlobnim virom CFL (kompaktne fluorescenčne sijalke) in LED je bila uspešno preskušena v neodvisnih testnih laboratorijih, ki temeljijo na standardih TR50579 in IEC 61000-4-19.

Zaradi vse več naprav, uvoženih v Evropsko unijo, ki povzročajo motnje nad dovoljenimi nivoji in niso v skladu z evropskimi direktivami, sta Evropski parlament in Svet Evropske unije v letu 2008 sprejela nov zakonodajni okvir. Le-ta vključuje tri glavne elemente (Uredba št. 764/2008, 765/2008, 768/2008/ES), s katerimi se učinkoviteje uravnava dostop do trga. Vsi gospodarski subjekti (uvozniki, trgovci) so zakonsko obvezani in odgovorni za proizvode, ki jih uvedejo na trg. To omogoča nadzor trga z možnostjo spremljanja neskladnih proizvodov, vse do proizvajalca. Večina direktiv, ki se navezujejo na novi zakonodajni okvir, je začela veljati  leta 2014 in se uporablja od leta 2016 naprej.

Testna postavitev, ki so jo uporabili v študiji Twente University, predstavlja zelo specifične pogoje in hkrati izpostavlja več merilnih naprav velikemu številu svetlobnih sredstev z možnostjo zatemnitve na eni fazi, kar pa ne pomeni realnih razmer  delovanja števca.

Poleg tega so podobne aplikacije (svetlobna sredstva z možnostjo zatemnitve) znane po tem, da povzročajo elektromagnetne motnje. Nekatere izmed njih niso v skladu z direktivo EU EMC,  zato so odkrite netočnosti mogoče.

V Iskraemecu, enem izmed vodilnih ponudnikov merilnih rešitev na trgu, spremljamo razvoj novih tehnologij, ki lahko povzročajo določene motnje. Pri razvoju novih izdelkov se ne  osredotočamo samo na to, da so naši izdelki skladni z vsemi pravnimi zahtevami na tem področju, ampak tudi na to, da jih  celo presegajo.

 

Več o tem:

ESMIG: http://esmig.eu/news/do-emc-disturbances-affect-smart-meters

 

Povezano:

Direktiva 2004/108/es Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89/336/EGS

Elektromagnetna združljivost (EMC) – 4-19. del: Preskušanje in merilne tehnike – Preskus odpornosti proti prevajanim motnjam skupne zvrsti v frekvenčnem območju od 2 kHz do 150 kHz na izmeničnih napajalnih vhodih

Uredba (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93

Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS

Standard: CENELEC – CLC/TR 50579 – Oprema za merjenje električne energije – Težavnostni nivoji, zahteve za odpornost in preskusne metode za motnje po vodnikih v frekvenčnem območju 2-150 kHz

 

Previous
February 27, 2017
Iskraemecov najnovejši sistem SEP2W System z optimiziranimi varnostnimi funkcijami
Nova različica sistema Head-End elektrodistribucijam zagotavlja podporo za različne zahteve, ki so sestavni del prihodnjih poslovnih modelov. Sistem za zbiranje in obdelavo merilnih podatkov omogoča enostavno upravljanje z MBus napravami in integracijo s sistemom za upravljanje varnostnih ključev (Key Management Systems  – KMS). Postopek odčitavanja merilnih podatkov je z zadnjo različico sistema optimiziran. Vse te napredne funkcije elektrodistribucijam omogočajo varno in učinkovito upravljanje s procesi.
Next
March 20, 2017
Iskraemeco s certifikatom G3-PLC za pametne števce AM550
Iskraemeco je konec februarja prejel G3-PLC-certifikat neodvisnega testnega laboratorija za platformo pametnih števcev AM550. G3-PLC je PLC-tehnologija, ki temelji na sodobnih modulacijskih tehnikah in sodobnih protokolih višjih slojev, kot sta IPv6 in 6LoWPAN. Večje dobave pametnih števcev, ki so zasnovani na tej stroškovno učinkoviti telekomunikacijski tehnologij, so že v teku povsod po Evropi.