Največja uvedba pametnega merjenja na Nizozemskem z vidika elektrodistribucije
16 februarja, 2017

Podjetje Iskraemeco je v sredini leta 2015 sklenilo strateško partnerstvo s štirimi nizozemskimi elektrodistribucijami – Liander, Stedin, Enduris in Westland Infra. Znotraj projekta pametnega merjenja bo Iskraemeco v obdobju naslednjih petih let dobavil do 2, 5 milijonov pametnih števcev električne energije. Liander, Stedin, Enduris in Westland Infra upravljajo omrežje, sestavljeno iz več kot 5 milijonov merilnih točk. Modularni pametni števec, AM550 je bistveni element prehoda na pametno merjenje.

Do konca leta 2016 je bilo na Nizozemsko dobavljenih približno 160.000 pametnih števcev s GSM/GPRS in CDMA komunikacijo. Med potekom zaključne revizije v Iskraemecu, smo se o trenutnem stanju projekta pogovarjali s članoma revizijske ekipe SMM. Gospod Martin Werker kot tehnični vodja projekta skrbi za tehnične izboljšave, izpolnjevanje zahtev in reševanje izzivov, ki se pojavijo med vodenjem projekta. Specialist za zagotavljanje kakovosti dobavitelja, gospod Michael van den Bogaerd, je odgovoren za kakovost izdelkov in procesov.

Kateri so največji izzivi, s katerimi se sooča elektrodistribucija Alliander pri tem obsežnem projektu?

Michael: »Eden največjih izzivov je pravočasna dobava pametnih števcev. Ker gre za večje dobave, morajo števci izpolnjevati potrebe in zahteve elektrodistribucije. Pametni števec mora v celoti ustrezati specifikacijam. Naš cilj je, da ugotovimo vzrok težav, ki se pojavijo pri izvajanju  projekta, in kako jih čim učinkoviteje odpraviti. Seveda je to izziv, saj je potrebna koordinacija med večimi oddelki – razvojem in raziskavami ter proizvodnjo in tehnologijo.«

Martin: »Najpomembneje je, da so pametni števci kakovostni in da izpolnjujejo zahteve. Seveda je potrebna tudi tehnična ustreznost pametnega števca, ki mora omogočati enostavno namestitev, nemoteno povezavo s plinskim števcem itd. Če pametni števec AM550 primerjam s predhodnimi generacijami, je ta tehnološko naprednejši in omogoča enostavnejšo namestitev. Eden od večjih izzivov tega projekta je vključevanje končnih uporabnikov v sistem pametnega merjenja. Želeli smo zagotoviti, da števec uporabniku pri rabi ne povzroča težav in mu omogoča  enostavno odčitavanje merilnih podatkov. AM550 je prvi pametni števec na Nizozemskem, ki na LCD-zaslonu prikazuje funkcije in nastavitve v nizozemščini. To omogoča vsem porabnikom, da informacije o porabi energije dobijo v svojem jeziku. Na začetku projekta smo se soočali z več izzivi in ponosni smo, da smo jih kasneje uspešno obvladali.«

 

Je težko nadzorovati vse spremembe, ki se pojavijo med takšnim projektom? Kako se soočate z njimi?

Michael: »Včasih je to res težko, vendar smo vzpostavili dobro komunikacijo z zaposlenimi v Iskraemecu. Z njimi smo v rednih stikih, če je potrebno, tudi večkrat na teden. Zelo pomembno je zgraditi obojestranski odnos in menim, da smo vzpostavili uspešno sodelovanje.«

Martin: »V takšnih projektih so najpomembnejši element ljudje. Velikokrat smo obiskali Iskraemeco in obsodelovanju z zaposlenimi smo dobro spoznali njihovo delo. To nam omogoča, da jih lahko pokličemo kadarkoli in da komunikacija ne poteka le z elektronskimi sporočili. Dober odnos je zelo pomemben. Ko se pojavijo spremembe, lahko hitro preverimo delovanje in se dogovorimo o nadaljnjih korakih – na kakšen način in v katerih časovnih okvirih je treba sprejeti spremembe, da se bodo ostali postopki odvili pravočasno. Pri tako obsežnih projektih so zamude povsem običajne, saj moramo upoštevati hiter razvoj tehnologije.«

Michael: »Podobna situacija se pojavi, ko govorimo o kakovosti. Spremembam, ki se odvijajo pri projektu – tako v proizvodnji kot tudi v ostalih procesih, lahko sledimo dnevno. S tem se je vzpostavil dober in zanesljiv dvostranski odnos. Najbolj pomembno je, da smo skupaj ustvarili miselnost, ki nas vodi do istega, skupnega cilja. Vsi, ki delamo pri projektu, si želimo doseči isti rezultat, to pa je mogoče le  s sodelovanjem. Tako dobro spoznaš ljudi in oni vedo, da imaš razlog, če pokličeš. Gre za razumevanje in odprtost, to pa pomeni, da naš odnos temelji na zaupanju. In to je najpomembnejše. Če nekdo v vašem podjetju zapiše, da morajo biti stvari narejene na določen način, mu verjamem in tega ne preverjam, saj mu zaupam in nimam nobenih pomislekov, da bi bilo lahko to narobe. Če bi namreč podvomil, bi bilo zagotovo nekaj narobe z našim odnosom. Naš cilj je bil, da vzpostavimo tako visoko stopnjo zaupanja. Seveda se v vsakem odnosu (zasebnem in poslovnem) na začetku pojavljajo  težave, vendar lahko rečem, da smo vedno našli rešitev.«

 

Kakšen vpliv ima projekt na sistem dobave energije na Nizozemskem?

Michael: »S tem projektom se je ustvarila baza podatkov, preko katere lahko sledimo spremembam, ki se pojavijo v omrežju. Kadar pametni števec ne deluje pravilno, lahko nemoteno popravimo napake ali pa izvedemo posodobitve, ne da bi uporabnik to občutil. S tem projektom vplivamo tudi na zavedanje končnih porabnikov o zmanjšanju porabe energije in posledičnem zmanjšanju stroškov. Največja prednost celotnega projekta so prihranki pri porabi energije.«

 

Martin: »Največji cilj pri namestitvi pametnih števcev je vzbuditi zavedanje o porabi energije pri končnih porabnikih. Porabniki lahko sami odčitajo števec (z uporabo določenih (P1) naprav) in se potem odločijo, kako bodo zmanjšali porabo energije. Seveda je pri tem velik izziv ustrezna komunikacija. Končnim uporabnikom je treba predstaviti prednosti, ki jih bodo dobili s pametnim merjenjem, in jih tudi ustrezno informirati.«

 

Kakšne so prednosti pametnega merjenja za Alliander, ki je ena največjih nizozemskih elektrodistribucij?

Martin: »Če se osredotočimo na elektrodistribucijo, je daljinsko odčitavanje števca velika prednost, saj ni več potrebe po ročnem odčitavanju na terenu. Oddaljeni dostop nam namreč omogoča vpogled v stanje števca (na primer, kdaj se pojavijo napake na omrežju). Seveda je s tem lažje tudi vzdrževanje števca.«

Michael: »Pametno merjenje nam omogoča tudi zaznavanje težav, ki se pojavijo na terenu (poskusi zlorabe števca). Namestitev števca  je prav tako zelo enostavna in omogoča lažje vzdrževanje. Pri projektu smo uspešno zagotovili tudi varnost podatkov in celotnega sistema, kar je bila seveda tudi ena od zahtev. Z naprednimi varnostnimi mehanizmi smo povečali  tudi  varnost merilnih podatkov.«

 

Še nekaj misli za konec…

Michael: »Na začetku projekta je bilo potrebnega več usklajevanja, vendar smo skupaj dosegli večje zavedanje o določenih zadevah. Poleg povečanja kakovosti smo skupaj ustvarili določeno stopnjo zavedanja, mišljenja. Projekt je resnično velik korak tako za posamezno podjetje kot tudi za področje pametnega merjenja. Vloženega je bilo veliko truda, vendar je bilo prizadevanje uspešno. Po koncu projekta bomo seveda poskušali ostati v stikih. Želimo si, da bi vzdrževali ali dvignili nivo kakovosti tudi v prihodnjih projektih. Ohranjanje odnosov namreč prinaša obojestransko korist. Prepričan sem, da sta se obe strani, vključeni v projekt, veliko naučili. Znanje in izkušnje, ki smo jih dobili, nam bodo pomagale pri naslednjih projektih. To je bil projekt z vzponi in padci, vendar je to normalen proces in del vsakega projekta… in tako je tudi v življenju.«

Martin: »To je resnično dober projekt. Vse stvari, povezane z energetsko oskrbo, se hitro spreminjajo. Končni porabniki so hkrati proizvajalci (prosumerji), hitro narašča tudi uporaba električnih vozil. To bo vplivalo na obremenitev omrežja. Pametni števec postaja pomemben člen v celotnem sistemu. Želim si, da bi bili Iskraemecovi zaposleni prisotni na terenu in bi videli, kako poteka namestitev števcev, saj bi tako lahko prišli do mnogih izboljšav. Vendar je to stvar prihodnjih projektov. Pri tem projektu smo veliko dosegli in pridobili veliko novega znanja. Gre za dolgoročen projekt. Vsega namreč ne moremo izpolniti ali ustvariti le v enem koraku… potrebnih  je več manjših korakov, ki nas pripeljejo do cilja.«

 

Previous
21 decembra, 2016
Nova proizvodna linija za izpolnitev večjih naročil pametnih števcev
Najnovejša linija je namenjena povečanju proizvodnih kapacitet za izdelavo pametnih števcev AM550, ki jih Iskraemeco v okviru projekta SMR5 trenutno dobavlja štirim nizozemskim elektrodistribucijam (Liander, Enduris, Stedin in Westland). Pogodbo za dobavo najmanj 1, 6 milijona pametnih števcev (z možnostjo povečanja količine na 2,5 milijona) smo podpisali že v letu 2015. V skladu z napovedmi bo v letu 2017 na Nizozemsko dostavljenih pol milijona pametnih števcev AM550.
Next
27 februarja, 2017
Iskraemecov najnovejši sistem SEP2W System z optimiziranimi varnostnimi funkcijami
Nova različica sistema Head-End elektrodistribucijam zagotavlja podporo za različne zahteve, ki so sestavni del prihodnjih poslovnih modelov. Sistem za zbiranje in obdelavo merilnih podatkov omogoča enostavno upravljanje z MBus napravami in integracijo s sistemom za upravljanje varnostnih ključev (Key Management Systems  – KMS). Postopek odčitavanja merilnih podatkov je z zadnjo različico sistema optimiziran. Vse te napredne funkcije elektrodistribucijam omogočajo varno in učinkovito upravljanje s procesi.