Novo naročilo pametnih števcev v BiH
8 junija, 2020

Kljub nepredvidljivim razmeram v zadnjih mesecih smo aprila 2020 Javnemu podjetju Elektroprivreda BiH brez zamud zagotovili večmilijonsko naročilo.

Pametni števci, ki so predmet pogodbe, so iz sklopov ME162, MT174 in Mx381 ter bodo dokončani v naši proizvodni enoti Iskraemeco Sarajevo. Pametni gospodinjski števci, ki jih bomo implementirali v okviru projekta, omogočajo takojšnjo povezavo s pametnimi omrežji in z elektrodistribucijskimi podjetji ter zagotavljajo prost in varen pretok podatkov. Bosna in Hercegovina je bila med prvimi državami, v katerih  je Iskraemeco namestil svoje prve industrijske števce in obračunske sisteme za električno energijo. Veseli smo, da to naročilo nadaljuje naše uspešno in dolgoročno uspešno sodelovanje v Bosni in Hercegovini.

Previous
18 maja, 2020
Velik uspeh za Iskraemeco! Osvojili smo projekt v Sloveniji!
Izjemno smo veseli, da je naše podjetje pridobilo projekt v okviru javnega naročila, ki ga je v imenu štirih elektrodistribucijskih podjetij (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska in Elektro Celje) vodila družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. Skupaj bomo dobavili pametne števce, ki bodo nameščeni v gospodinjstva in transformatorske postaje.