Vizija in vrednote
NAŠA VIZIJA JE VNESTI ZNANJE V ENERGIJO
Z uporabo pametnih rešitev na področju upravljanja z energijo, pomagamo energetskim podjetjem po vsem svetu izboljšati učinkovitost, znižati operativne stroške in jim zagotoviti višjo raven storitev.

Z osredotočenostjo na kakovost, zanesljivost in inovativnost predano podpiramo svoje kupce na uspešni poti digitalne transformacije.

Naša zaveza je ustvarjati trajnostno ponudbo za boljše življenje.
Poslanstvo

Naše poslanstvo je omogočanje učinkovite rabe energije.

Naši kupci prihajajo k nam, ker iščejo celovite pametne rešitve za učinkovito upravljanje energije. Integracijo naših izdelkov v obstoječe poslovne procese podpirajo profesionalne storitve. Naše celovite rešitve so bile zasnovane na podlagi razvijanja in negovanja uspešnih dolgoročnih odnosov s kupci.

Vrednote
Ljudje

Drug drugega podpiramo in spoštujemo. Komuniciramo na odprt in odkrit način ter delujemo kot ena ekipa. Kupci, dobavitelji in delničarji so del našega tima.

Zavzetost in odgovornost

Z nenehnimi izboljšavami, s timskim delom in spoštovanjem obveznosti si prizadevamo za doseganje rezultatov.

Skrb za kupce

Svojim kupcem se posvečamo s predanostjo. Spoštujemo, poslušamo, razumemo in izpolnjujemo njihova pričakovanja.

Kakovost

Vsak od nas je odgovoren za kakovostno opravljeno delo. S kakovostnim delom vlagamo v našo prihodnost.

Trajnostni razvoj

Spoštujemo svoje okolje, saj naša današnja dejanja vplivajo na prihodnje generacije. Naše poslovanje temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Družbena odgovornost

Iskraemeco je del pobude Global Compact organizacije Združenih narodov, omrežja podobno mislečih organizacij, ki delujejo v skladu z desetimi splošno sprejetimi načeli na področju človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji. Naše podjetje podpira načela trajnostnega razvoja, ki spodbujajo gospodarsko rast, ki je v harmoniji z okoljem, njen cilj pa je povečati kakovost življenja vseh sedanjih in prihodnjih prebivalcev sveta.

Naši izdelki in storitve omogočajo odgovorno rabo naravnih virov ter končne uporabnike spodbujajo, da so odločitve, ki jih sprejemajo pri vsakdanji rabi energije, v prid trajnostnemu razvoju.

Svoje izdelke in poslovne procese načrtujemo tako, da imajo čim manjši vpliv na okolje in da ustvarjajo čim manj odpadkov ter emisij v vodi in zraku.

Vsi zaposleni v Iskraemecu spoštujejo sprejete okoljske in varnostne usmeritve podjetja ter se ravnajo po njih. Za zaposlene organiziramo redna izobraževanja, kjer poglabljamo svojo ozaveščenost o pomenu okolja.

Raziskave, razvoj in inovacije so bistvenega pomena za naše poslovanje in ključni elementi za doseganje trajnostnega gospodarskega uspeha.

Delujemo v skladu z ustreznimi zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi predpisi ter standardi: ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 17020, ISO 17025, MID Direktiva in ISO 45001.

Svojo družbeno odgovornost uresničujemo kot sponzorji izobraževalnih, kulturnih ter zdravju koristih dejavnosti in vsebin v lokalni skupnosti.

EU projekti: PAKT in IoT 

Kultura družbe Iskraemeco temelji na kakovosti, obvladovanju tveganj, varovanju informacij, varnosti in zdravja pri delu zaposlenih, varovanja okolja, vlaganju v zaposlene, ter zavezanosti k nenehnemu izboljševanju.

Politika družbe Iskraemeco:

  • Politika kakovosti
  • Okoljska in energetska politika
  • Politika varnosti in zdravja pri delu
  • Politika celovitega vodenja izboljšav
  • Politika varovanja informacij

(Vse politike si lahko ogledate v priponkah v levem kvadratku)