PAKT: Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju
Naziv operacije: Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju
Akronim: PAKT
Obdobje izvajanja operacije: 1.7.2017 – 30.4.2020
Namen operacije
Ključni cilji operacije
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva

Prednostna naložba: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo

Specifični cilj: Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij

Partnerji konzorcija za izvedbo operacije:
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.