Vodstvo
V skladu s svojo srednjeročno strategijo se Iskraemeco predvsem osredotoča na razvoj na znanju temelječih programov in zaposlovanje kompetentnih sodelavcev. Svoj posel želimo širiti na nove trge in z novimi tehnologijami ter tako povečevati kapital podjetja. Skupaj z zaposlenimi negujemo svojo korporativno kulturo, spodbujamo lojalnost zaposlenih in ohranjamo dobre odnose z vsemi poslovnimi partnerji.

Luis Goncalves
Glavni izvršni direktor

Pametna mesta, pametna omrežja, vrhunske tehnologije in nove metode dela zahtevajo drugačen način razmišljanja in inovativen pristop k izzivom, s katerimi se sooča merilna industrija. Zaradi hitro spreminjajočih razmer na trgu moramo v svoje poslovanje vključiti nove trende in hitro sprejemati  strateške odločitve.

Bahaa Abdullah
Izvršni direktor za finance

Tesno sodelovanje s sodelavci, povezovanje in timsko delo so temelji našega uspeha. Nagrada za trud, ki ga vlagamo v svoje delo, pa niso le naši osebni dosežki, ampak gre za uspeh celotne ekipe, podjetja, naših partnerjev in deležnikov.

John Arnold
Globalni direktor operacij

Svoje izkušnje in znanje smo se zavezali deliti z vsemi svojimi deležniki. Glavna zaveza podjetja Iskraemeco je kupcem ponuditi integrirane in prilagojene rešitve. Prek sodelovanja s poslovnimi partnerji tlakujemo pot dolgoročnih sprememb, zlasti na področju trajnosti in razvoja izdelkov, pri čemer nas vodi želja po izpolnjevanju potreb naših kupcev.

Ekipa

Vedno se trudimo zadovoljiti potrebe naših kupcev, zato iščemo nove možnosti za širitev svojega strokovnega znanja na obstoječih in tujih trgih. Matična družba skupine Iskraemeco ima sedež v Kranju, v Sloveniji. V okviru svojega poslanstva nuditi podporo odjemalcem po vsem svetu pa smo ustanovili proizvodna in trgovska podjetja v različnih državah sveta.

Moneim Fakharany, Generalni direktor Iskraemeco Egipt in Afrika

Mahmoud Mouaz, Generalni direktor Iskraemeco Bližnji Vzhod in Centralna Azija

Madan Mohan Chakraborty, Generalni direktor Iskraemeco Indija

Jorge Castelli, Generalni direktor Iskraemeco Argentina