Pol milijona Iskraemecovih pametnih števcev na Nizozemskem
20 decembra, 2013

Nizozemci so med pionirji pri uvajanju pametnih števcev in sorodnih projektov. Podjetje Iskraemeco je na tem trgu prisotno že od leta 2004, ko so se začeli izvajati prvi pilotni projekti. Letos je doseglo izjemen mejnik, saj je na Nizozemskem vgrajenih že več kot pol milijona pametnih števcev. Iskraemeco svojo prisotnost na trgu krepi tudi s sodelovanjem v okviru iniciative Fair Meter.

»Alliander, Enexis in DNWG so s pilotnimi projekti pametnega merjenja pričeli že v letih 2006-2007, da bi pridobili potrebno znanje glede same tehnologije pametnega merjenja in povezanih komunikacijskih možnosti,« je pojasnil Pierre Souren, vodja projektov v Enexisu. Iskraemeco je bil del procesa že od samega začetka, z letom 2011 pa je postal tudi dobavitelj večjega števila pametnih števcev. Pametni števci temeljijo na nacionalnih specifikacijah DSMR (Dutch Smart Metering Requirements) in na NTA-standardih, ki podrobno opisujejo infrastrukturo nizozemskega sistema pametnega merjenja. »Pričakujemo, da bodo nove tehnologije povečale zavedanje potrošnikov o porabi električne energije, to pa bo vodilo k varčevanju z energijo,« je dodal Pierre Souren, vodja projektov v Enexisu.

Podjetje Iskraemeco je s pametnimi števci zagotovilo rešitev, ki temelji na strogih nacionalnih specifikacijah in v celoti upošteva vse zahteve o varnosti in zasebnosti na področju pametnega merjenja. Nameščeni števci omogočajo daljinski priklop in odklop, s tem pa elektrodistribucijam dajejo možnost, da zmanjšajo stroške vzdrževanja in operative. Natančni podatki o porabi energije so temelj za sodobne potrošnike električne energije, ki želijo biti vključeni v postopke dobave in obračunavanja energije. Iskraemecovi pametni števci spodbujajo nizozemske odjemalce, da spremljajo porabo energije z natančnimi podatki, nudijo pa tudi možnost namestitve hišnega prikazovalnika. 

»Podjetje Iskraemeco je bilo eno od izbranih ponudnikov znotraj evropskega razpisa za dobavo večjih količin enofaznih in večfaznih GSM/GPRS-pametnih števcev. Po intenzivnem obdobju dobrega sodelovanja, razvoja in preskušanja so nizozemske elektrodistribucije namestile že več kot 500.000 Iskraemecovih pametnih števcev. Iskraemeco se je med izvedbo projekta vedno učinkovito odzival na probleme in vprašanja v zvezi z začetnimi nejasnostmi, zato elektrodistribucije niso občutile večjih posledic. Čeprav je bilo veliko nihanj v procesu nabave, se je Iskraemeco izkazal kot zanesljivpartner pri zagotavljanju zadostnega števila pametnih števcev. Elektrodistribucije so izjemno zadovoljne s kakovostjo Iskraemecovih števcev ter z uspešno implementacijo in s podporo strankam,« poudarja Marcel Weggemans, vodja projektov pri Alliandru. 

Sodelovanje v okviru iniciative Fair Meter je v skladu z Iskraemecovimi prizadevanji za zagotavljanje visokokakovostnih izdelkov, ki sledijo razširjeni težnji trajnostnega razvoja. Cilj Iskraemeca je postati aktivni član iniciative Fair Meter – odprtega omrežja, ki poudarja pomen trajnostnega razvoja na področju pametnega merjenja. Iskraemecov števec je mogoče reciklirati, proizveden je v sodobnem in pravičnem delovnem okolju ter podpira do okolja prijazen odnos elektrodistribucij po vsem svetu. 

Previous
13 novembra, 2013
Iskraemeco je poglobil sodelovanje s švedsko elektrodistribucijo Vattenfall
Sodelovanje Iskraemeca z eno izmed vodilnih evropskih energetskih družb, s švedskim Vattenfallom, je pred kratkim doseglo novo raven. Iskraemecovo programsko opremo SEP2W so septembra uspešno vgradili v sistem HES (»head-end-system«) podjetja Schneider Electric. Uslužbenci Vattenfalla lahko z vzpostavljenim sistemom že obračunavajo porabo električne energije.
Next
7 aprila, 2014
Elektrodistribucija Elektroset iz Rusije dosega znatne prihranke po uvedbi Iskraemecovega pametnega sistema
Elektroset, eno izmed večjih podjetij za distribucijo električne energije v regiji Vologda, je med prvimi pri uvajanju pametnega merjenja v Rusiji. Elektrodistribucija iz Čerepovca dobavlja električno energijo 330 000 prebivalcem in vsem podjetjem v regiji. Po uvedbi celovite rešitve, ki zajema Iskraemecove pametne števce, koncentratorje in Iskraemecovo programsko opremo, SEP2W, podjetje doživlja korenite spremembe v poslovanju in izboljšuje svoje procese.