Rešitev za daljinsko odčitavanje vodomerov
Walk-by/Drive-by, Fixed (LoRaWAN, NB-IoT)
Iskraemeco ponuja prvi korak k popolnoma avtomatiziranemu odčitavanju števcev, ki zagotavlja neprekinjen pretok podatkov - od pametnega vodomera do sistemov za upravljanje podatkov.

Postopek zbiranja podatkov je avtomatiziran, ročni odčitki so eliminirani, zbrani podatki pa omogočajo vpogled na stanje vodovodnega omrežja:
seznanitev s težavami v delovanju omrežja, odkrivanje puščanj vodovoda, informacije o povratnih tokovih, stanje baterij z vodomerov, zaznavanje poskusov nelegalnega priklopa.

Fiksno odčitavanje

Iskraemeco ponuja možnost avtomatiziranega odčitavanja števcev, ki zagotavlja pretok podatkov – od pametnega vodomera do sistemov za upravljanje podatkov.

Prenos podatkov se vrši preko zasebnega LoRaWAN omrežja ali preko telekomunikacijskih omrežij (NB-IoT).

Daljinsko odčitavanje - Drive-by tehnologija

S tehnologijo Drive-by se osebje na terenu preprosto vozi s sprejemnimi napravami, ki odčitavajo in lokalno shranjujejo podatke z vodomerov.

Tehnologija Drive-by je primerna za predmestna območja in tudi za gosto naseljena območja.

Popisovanje podatkov je možno na 2 načina: usmerjeno, oziroma ciljno popisovanje, kjer se pri delovnem nalogu določajo lokacije in ID vodomerov; ter prosto popisovanje.

Pri usmerjanem popisovanju se glede na delovni nalog, prenesejo lokacije in ID vodomerov na popisovalno napravo. Glede na lokacijo se na zemljevidu popisovalne naprave izrišejo markerji, ki predstavljajo položaj vodomera (merilnega mesta), katerih barva identificira status sprejema podatkov iz merilnega mesta.

Drugi način popisovanja je tako imenovano prosto popisovanje, kjer se sprejemna naprava, montirana npr. na smetarsko vozilo sprejema in shranjuje vse podatke (ni vezano na ID vodomera). Podatki se prenesejo in uredijo glede na merilna mesta na nivoju platforme za merjanje porabe vode.

Pri Drive-by odčitavanju lahko istočasno beremo več vrst vodnih števcev, celo podatke z vodomerov, nameščenih v jaških, ki niso dostopni za ročno odčitavanje.

Odčitki z vodomerov se izvajajo pri hitrosti vožnje do 50 km / h.

Daljinsko odčitavanje Walk-by Tehnologija

Ta tehnologija se uporablja za zajem podatkov v primerih, ko je odčitavanje nemogoče opraviti z vozilom.

Ročni prenosni sprejemniki pomagajo zbirati podatke z vodomerov, eliminirati ročno odčitavanje in potrebo fizičnega vpogleda na vodomer na terenu, izboljšujejo učinkovitost delovanja, zmanjšujejo čas, ki ga osebje preživi na terenu, in omogočajo stroškovno učinkovite procese.

Walk-by tehnologija je za uporabnika vodnih storitev nemoteča, saj odčitavanje vodomerov poteka nemoteno, ne glede na lokacijo montaže vodomera.

Ključne prednosti

Z našo rešitvijo daljinskega (Walk-by/Drive-by) in fiksnega odčitavanja (LoRaWAN, NB-IoT) lahko z minimalnimi napori zbirate podatke z vodomerov, pravilno pripravite obračun za stranke, avtomatizirate in digitalizirate operativne procese in povečujete zadovoljstvo svojih strank.

Walk-by / Drive-by in Fiksno odčitavanje  zmanjšujejo stroške na merilno mesto in povečajo splošno učinkovitost.

Naša rešitev je strojno agnostična, saj podatke lahko zajemamo iz naprav različnih proizvajalcev.

Med daljinskim popisovanjem (Drive-by/Walk-by) je možno popisovanje različnih tipov vodomerov.

Prenesite brošuro in spoznajte Iskraemeco

Prosimo izpolnite spodni obrazec za prenos brošure.

Zavedam se, da se lahko kadarkoli odjavim in da bodo po končanem postopku odjave moji podatki izbrisani. Seznanjen/a sem s pravico do dostopa, prenosa, preklica soglasja, dopolnitve, popravka, blokiranja oz. omejitve obdelave in izbrisa svojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če sumim, da obdelava podatkov ni skladna z zakonodajo. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, niti ne vpliva na nadaljnjo obdelavo podatkov, katerih obdelavo določa zakon.
Za uveljavitev pravic lahko posameznik svoj pisni zahtevek pošlje na naslov: Iskraemeco, d.d., pravna služba, Savska loka 4, 4000 Kranj ali na elektronski naslov dpo@iskraemeco.com.
Iskraemeco se zavezuje, da bo sporočene podatke varoval v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabil le za namen pošiljanja občasnika in drugih promocijskih materialov. Osebni podatki se bodo obdelovali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, ali do preklica soglasja.

 

Success stories

Check out our success stories

TURN-KEY SOLUTION FOR AN ACTIVE GRID
FAIR AND DUAL-FUEL SOLUTION