Smart Water
Skrbimo, da bo voda tekla tudi prihodnjim generacijam

Vsaka kaplja šteje – Za varno prihodnost vode
Vsaka kaplja voda je dragocena – za nas, za naš planet, in za prihodnost življenja, kot ga poznamo. Pridružite se nam pri prizadevanjih, da bo voda tekla tudi vsem generacijam, ki prihajajo za nami.
Razišči
Naša rešitev Smart Water javnim gospodarskim službam omogoča finančno in operativno trajnostno delovanje.

Gre za večplastno rešitev, ki temelji na nizu povezanih pametnih števcev, sledi plast komunikacij in zbiranja podatkov, vrhnja plast rešitve pa je namenjen upravljanju podatkov in storitvam programske opreme. Z uporabo tehnologije LPWAN in napredne analitike pametni vodomeri postajajo osrednji del rešitve. Takojšnja obvestila o morebitnem puščanju, možnost napovedovanja vzorcev porabe in daljinsko optimiziranje rabe naravnih virov upravljavcem nudi popoln izbor orodij, s katerimi bodo zagotavljali nemoten pretok vode tudi v prihodnje.

Izzivi

Pri katerih izzivih, s katerimi se danes soočajo javne gospodarske službe, lahko pomaga naša rešitev?

Naša rešitev ponuja odgovore na najzahtevnejše izzive:

 • Zmanjšanje vrednosti skupne neprodane vode (net revenue water, ali NRW)
 • Učinkovito merjenje in zaračunavanje porabe vode
 • Ozaveščanje odjemalcev in boljše storitve za stranke
Priložnosti

Kaj pridobite z rešitvijo Smart Water?

 • Optimizacija stroškov (predvidljivost; plačaj, kolikor porabiš)
 • Učinkoviti procesi (ekonomija obsega, deljena IT infrastruktura)
 • Zmanjšanje tveganj (stroški, tehnologija, človeški viri)
 • Zaščita naložbe (razvoj operativnega okolja)
 • Najsodobnejše kompetence, tehnologije in orodja
Koristi

Kakšne so dolgoročne koristi rešitve Smart Water?

 • Točno merjenje vseh vodnih virov, končnih odjemnih mest in večjih merilnih območij (DMA).
 • Uvedba merilnih območij (DMA) zmanjšuje vrednost neprodane vode (NRW).
 • Takojšnje zaznavanje puščanja vode v merilnih območjih zmanjšuje materialne izgube:
  • Ob zaznavi prenizkih meritev, napak pri obravnavanju podatkov ali kraje vode se izpiše opozorilo.
  • Popravila in redno vzdrževanje so bolj učinkovita zaradi kadrovskega načrtovanja.
 • Boljše zadovoljstvo in ozaveščenost odjemalcev.
Upravljane storitve

V času, ko podjetja za oskrbo z vodo prehajajo na naročniške poslovne modele, je rešitev Smart Water na voljo kot upravljana storitev. Upravljane storitve so lahko programska oprema kot storitev (SaaS), v kompleksnejših dogovorih pa ponujamo tudi pametno merjenje kot storitev (SMaaS) in infrastrukturo kot storitev (IaaS). Programska oprema gostuje v zasebnem ali javnem oblaku.

Pametno merjenje

Vodne vire, merilna območja (DMA), industrijske in komercialne odjemalce ter gospodinjstva spremljamo in vrednotimo s pomočjo različnih merilnih tehnologij: ultrazvočno, elektromagnetno in mehansko (enotokovno, večtokovno, volumetrično, Woltmann). Vsi števci so opremljeni z inteligentnimi komunikacijskimi moduli (wM-Bus, LoRaWAN).

Zaračunavanje in vključenost odjemalcev

Stabilna platforma za zaračunavanje, portal in aplikacija za odjemalce povezujejo različne vire informacij v enovito, elegantno rešitev. Odjemalcem je na voljo dolg seznam funkcij, kot so pregled porabe, pregled računov, plačila in zgodovina plačil, ceniki in dodatne storitve.

Aktivna zaznava puščanja

Razširljiva nadzorna platforma z uporabo pristopa, ki temelji na merilnih območjih (DMA) pomaga pri nadzoru puščanj in tako zmanjšuje količino neprodane vode (NRW). Sistem sestavljajo tipala za pretok in tlak, baterijski zapisovalniki podatkov in programska oprema v oblaku.

Analitika in zmanjšanje nrw

Analitika temelji na dejanskih podatkih  in statističnih metodah od zaračunavanja do upravljanja količine neprodane vode (NRW).

Mobilno kadrovsko načrtovanje

Upravljanje postavitev obsežnih sistemov zahteva tekoč pretok informacij med odpremniki in tehničnim osebjem na terenu. Podporna programska oprema in mobilna aplikacija za terensko osebje pokriva celoten proces, od izdelave delovnega naloga do zaključka naloge.

Zakaj Iskraemeco

Iskraemeco je pomemben ponudnik na trgu upravljanih storitev. V času, ko podjetja za oskrbo z vodo prehajajo na naročniške poslovne modele, je naša rešitev Smart Water odgovor na vse izzive. Ponujamo vrhunske rešitve za oskrbo z vodo, ki temeljijo na načelu programska oprema kot storitev (SaaS), v kompleksnejših dogovorih pa ponujamo tudi pametno merjenje kot storitev (SMaaS) in infrastrukturo kot storitev (IaaS). S programsko opremo v zasebnem ali javnem oblaku podjetjem za oskrbo z vodo nudimo orodja in storitve, ki jih potrebujejo, da bo voda še naprej tekla, ter da bo zaračunavanje in delovanje še naprej učinkovito in brezskrbno.

Gradniki rešitve Smart Water
NAPRAVE

Gospodinjski vodomeri
Vodomeri za množično oskrbo z vodo
Senzorji za pretok v merilnih območjih (DMA)
Senzorji za tlak v merilnih območjih (DMA)
wM-Bus moduli
LoRaWAN moduli
NB-IoT moduli
Zapisovalniki GSM podatkov

PROGRAMSKA OPREMA

Merjenje
Walk-by/Drive-by
Zaračunavanje
Portali in aplikacije za odjemalce
Analitika
Aktivno zaznavanje puščanj
Upravljanje sredstev
Kadrovsko načrtovanje

STORITVE

Projektno vodenj
Načrtovanje
Namestitev
Programska oprema kot storitev (SaaS)
Pametno merjenje kot storitev (SMaaS)
Infrastruktura kot storitev (IaaS)

Uspešne zgodbe

Oglejte si naše uspešne zgodbe

REŠITVE NA KLJUČ ZA AKTIVNA OMREŽJA
PRAVIČNE IN DVOJNOGORIVNE REŠITVE