Splošni pogoji prodaje in dobave
Spoštovani obiskovalec,

ti Splošni pogoji se uporabljajo za dobave družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Kranj in/ali njenih povezanih družb („Dobavitelj“) kupcem, ne glede na to, ali se posebne pogodbe nanje sklicujejo ali ne.

Splošni pogoji prodaje in dobave

valid from 18. October 2022

Iskraemeco Splošni pogoji prodaje in dobave so dostopni na povezavi in jih lahko shranite ali natisnete.