Upravljanje z vodo

Zavedam se, da se lahko kadarkoli odjavim in da bodo po končanem postopku odjave moji podatki izbrisani. Seznanjen/a sem s pravico do dostopa, prenosa, preklica soglasja, dopolnitve, popravka, blokiranja oz. omejitve obdelave in izbrisa svojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če sumim, da obdelava podatkov ni skladna z zakonodajo. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, niti ne vpliva na nadaljnjo obdelavo podatkov, katerih obdelavo določa zakon.
Za uveljavitev pravic lahko posameznik svoj pisni zahtevek pošlje na naslov: Iskraemeco, d.d., pravna služba, Savska loka 4, 4000 Kranj ali na elektronski naslov dpo@iskraemeco.com.
Iskraemeco se zavezuje, da bo sporočene podatke varoval v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabil le za namen pošiljanja občasnika in drugih promocijskih materialov. Osebni podatki se bodo obdelovali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, ali do preklica soglasja.