Pravične in dvojnogorivne rešitve
Nizozemska elektrodistribucijska podjetja so med prvimi uvedla pametne števce. Prve manjše projekte, ki so temeljili na nizozemskih zahtevah za pametne števce (Dutch Smart Meter Requirements, DSMR) smo izvedli že leta 2012. Štiri glavne elektrodistribucije, ki skupaj vodijo revolucijo pametnega merjenja, bodo do leta 2020 s pametnimi števci opremile že 70 % obstoječe nizozemske infrastrukture.
Na kratko

STRANKE: LIANDER, STEDIN, ENDURIS IN WESTLAND INFRA

KOLIČINA: OD 1,6 DO 2,5 MILIJONA PAMETNIH ŠTEVCEV

IZDELKI: PAMETNI ŠTEVCI AM550

KOMUNIKACIJA: GSM/GPRS, CDMA

ČASOVNI OKVIR: 2016-2020

DVOJNOGORIVNE REŠITEV

Liander, Stedin, DELTA Netwerkbedrijf in Westland Infra upravljajo ‘dvogorivno’ omrežje, ki ga sestavlja več kot 5 milijonov merilnih mest električne energije in 4,8 milijona plinskih priključkov. Pametni števci električne energije posredujejo podatke o porabi električne energije in plina servisnemu centru javne gospodarske službe.

KO JE PAMETNO TUDI PRAVIČNO

Ključno merilo obsežnega nacionalnega naročila je sodelovanje v projektu pravičnih števcev. Glavni cilj projekta je znižanje ogljičnega odtisa za 25 %, zagotavljanje popolne preglednosti celotne oskrbovalne verige, zagotavljanje odgovornih pogojev za delo za vse zaposlene v oskrbovalni verigi ter zniževanje porabe energetskih virov. Vsa ta načela so del Iskraemecove trajnostne razvojne strategije.

VKLJUČUJEMO POTROŠNIKE

Pametni števci električne energije so opremljeni s komunikacijskimi vrati, ki števcu omogočajo da komunicira z gospodinjstvi in na domačih prikazih izpisuje podatke ali pa se celo poveže z gospodinjskim sistemom za upravljanje energije. Jasni podatki o porabi električne energije potrošnike spodbu8jajo, da  znižajo svojo porabo in posledični prihranijo denar. Uporaba pametnega merjenja je prvi korak k izgradnji pametnega omrežja, ki bo povezovalo vse uporabnike (potrošnike in proizvajalce) v okolje, ki spodbuja trajnostno, gospodarno in varno energetsko oskrbo.