Rešitve na ključ za aktivna omrežja
Egiptovski regulatorno okolje je dovolj zrelo za uvedbo pametnega merjenja.. Energetska podjetja v Egiptu se prednostno osredotočajo na modernizacijo sistema, digitalizacijo procesov in zniževanje operativnih stroškov.
Na kratko

STRANKA: EGYPTIAN CANAL DISTRIBUTION COMPANY (ECDC), SOUTH CAIRO DISTRIBUTION COMPANY (SCDC)

KOLIČINA: VEČ KOT 50.000 PAMETNIH ŠTEVCEV

IZDELKI: PAMETNI ŠTEVCI, PROGRAMSKA OPREMA SEP2W

KOMUNIKACIJA: GSM/GPRS IN PLC-3G

ČASOVNI OKVIR: 2017-2018

CELOVITE REŠITVE NA KLJUČ

Iskraemeco je zasnovan in dobavil celovito rešitev pametnega merjenja za dve egiptovski energetski podjetji, EEHC in SCDC. Rešitev za SCDC vključuje pametne števce z navdušujočim izborom komunikacijskih tehnologij, podatkovnih koncentratorjev, in programske rešitve SEP2W, ki uporablja najnovejše tehnologije za zbiranje podatkov in upravljanje števcev. Namestitev in operativno vzdrževanje sta del paketa pametnega merjenja.

OPERATIVNI PRIHRANKI IN REŠITEV ZA MERJENJE VEČ ENERGENTOV

Pametni števci, ki omogočajo daljinsko odčitavanje števcev, so terensko odčitavanje potisnili v preteklost. Energetska podjetja zdaj lahko optimizirajo svoje terenske aktivnosti, ne da bi morale tehnike pošiljati na dejanska merilna mesta. Pametni števci so tudi popolna rešitev za spodbujanje razvoja infrastrukture za merjenje električne energije, da bo lahko po mnogo nižjih stroških ponujala tudi meritve porabe plina, toplote in vode (multi-utility). Upravljanje takih rešitev je tudi logistično mnogo preprostejše kot upravljanje ločenih sistemov.