Velik uspeh za Iskraemeco! Osvojili smo projekt v Sloveniji!
18 maja, 2020

Izjemno smo veseli, da je naše podjetje pridobilo projekt v okviru javnega naročila, ki ga je v imenu štirih elektrodistribucijskih podjetij (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska in Elektro Celje) vodila družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. Skupaj bomo dobavili pametne števce, ki bodo nameščeni v gospodinjstva in transformatorske postaje.

Iskraemecovi pametni števci bodo imeli pomembno vlogo pri transformaciji elektroenergetskega omrežja in prehodu na sistem pametnega merjenja. V obdobju 2020–2022 bo naše podjetje dobavilo pametne števce AM550 z G3-PLC komunikacijo, koncentratorje AC750 in industrijske števce MT880.

Iskraemeco bo elektrodistribucijam zagotavljal dobavo pametnih števcev, ki bodo njihovim strankam omogočali prijaznejši in tehnološko naprednejši način merjenja porabe električne energije.

˝Vgradnja števcev v Sloveniji poteka skladno z Načrtom uvedbe naprednega merilnega sistema in zastavljeno dinamiko menjave števcev, tako dosegamo zastavljene cilje, katere smo v preteklem letu tudi presegli. V Sloveniji v tem trenutku uporablja digitalne števce več kot 70 % odjemalcev v gospodinjstvih in na ostalih merilnih mestih, s čimer imajo vsi omogočeno tudi uporabo možnosti, ki jih ponujajo digitalni števci, od prilaganja porabe električne energije in posledičnega zmanjševanja stroškov za električno energijo, do izrabe možnosti samooskrbe, ki je v zadnjem času v Sloveniji v velikem porastu. V prepričanju dobrega sodelovanja verjamemo, da bomo dosegli tudi zastavljene cilje vgradnje števcev v prihajajočem obdobju.˝ je izjavil g. Andrej Špenga, Vodja projektov, SODO d.o.o.

Previous
12 maja, 2020
Časopis ENGAGE v novi preobleki
Iskraemecov časopis z imenom ENGAGE je tokrat na voljo v dveh izdajah, saj je namenjen vsem našim zaposlenim ter tudi našim strankam in partnerjem.
Next
8 junija, 2020
Novo naročilo pametnih števcev v BiH
Kljub nepredvidljivim razmeram v zadnjih mesecih smo aprila 2020 Javnemu podjetju Elektroprivreda BiH brez zamud zagotovili večmilijonsko naročilo.