Začetek pilotnega projekta “Smart Mlaka” v Iskraemecovem domačem kraju – Kranju
28 septembra, 2020

Iskraemeco je skupaj z Mestno občino Kranj in drugimi partnerji v konzorciju izvedel enega največjih projektov pametnih mest v Sloveniji.

Za pilotno območje digitalizacije mesta je bilo izbrano naselje blizu Kranja, kjer smo vzpostavili napredno infrastrukturo za pametna mesta ter nadgradili sisteme za merjenje porabe vode, električne energije in plina.

Iskraemeco je skupaj s konzorcijem partnerskih podjetij pri pripravi projekta sledil smernicam Mestne občine Kranj, ki so predvidevale uvedbo pametne rešitve za električno energijo in vodo, okoljski monitoring, trajnostni razvoj, pametno razsvetljavo in pametno prometno ureditev.

Končna rešitev za projekt pametnega mesta omogoča zbiranje podatkov, ki jih beležijo pametni števci (električna energija, plin, voda) in pametni senzorji, nadaljnja obdelava pa omogoča prikazovanje podatkov na intuitiven in uporabniku prijazen način ter poglobljeno analizo.

Iskraemeco je v okviru projekta zagotovil:

 • Vpeljavo LoRaWAN IoT omrežja,
 • Integracijo platforme interneta stvari (Energy Iot) in števcev za električno energijo, vodo in plin (komunikacija z omrežjem LoRaWAN in NB IoT, več kot 1000 pametnih števcev),
 • Izračun trajnostnih kazalnikov porabe električne energije in vode,
 • Vpeljavo podatkovnega jezera (standard CIM),
 • Mobilno aplikacijo za spremljanje pametnih podatkov o porabi električne energije, vode in ogljičnem odtisu (Smart Energy, Water and Sustainability).

Koristi za Mestno občino Kranj:

Zbirni podatki so dostopni na enem mestu (električna energija, plin, voda).

 •   Zbirni podatki o porabi električne energije in vode so prikazani po posameznih naseljih in za mesto,
 •   Izračun ogljičnega odtisa za posamezna naselja in mesto,
 •   Izračun vodne bilance za posamezna naselja in mesto,
 •   Pomembni podatki o oskrbi z vodo in električno energijo.

Koristi za prebivalce:

Enostaven dostop do podatkov o porabi električne energije in vode, ki so vsem prebivalcem na voljo na enem mestu.

 •    Prikaz dnevne, mesečne in letne porabe električne energije in vode,
 •    Izračun ogljičnega odtisa,
 •    Primerjava porabe po posameznih naseljih in za občino,
 •    Opozorila v primeru povečanja porabe električne energije ali vode.

V ponedeljek, 21. septembra 2020, je Iskraemeco s svojimi partnerji Mestni občini Kranj in članom Strateškega sveta za pametna mesta in pametno skupnost uradno predstavil mobilne aplikacije za uporabnike, ki smo jih razvili za določena področja delovanja pametnega mesta .

Projekt in izvedene inovativne tehnološke rešitve bodo postale merilo za prihodnje pobude uvajanja pametnih mest  v regiji in  primer odličnega sodelovanja med lokalnim podjetjem in lokalno upravo.

*Iskraemeco je rešitev za pametna mesta zagotovil v sodelovanju z naslednjimi partnerji v konzorciju: Riko, 3fs, Komunala Kranj, Domplan, Vigred and Elektro Gorenjska.

Previous
25 septembra, 2020
Posebno leto za Iskraemeco! Praznovanje 75-letnice podjetja ter investicija v energetsko obnovo upravne stavbe in prenovo proizvodnih prostorov
Ponosni smo, da praznujemo petinsedemdesetletnico poslovnega delovanja podjetja. Trdno verjamemo, da nas bo prihodnost nagradila še z mnogimi vznemirljivimi in navdihujočimi trenutki. Z navdušenjem gledamo naprej, proti izzivom in priložnostim, ki nas čakajo.
Next
13 oktobra, 2020
Obiščite Iskraemeco na 18. Kariernem sejmu
Iskraemeco se bo predstavil na 18. Kariernem sejmu, največjem slovenskem kariernem dogodku, ki bo letos potekal 22. oktobra, preko spleta.