Zelene rešitve in inovativni projekti: Iskraemeco na COP27
21 novembra, 2022

Ker je trajnost v naši DNK, nam je bilo v veliko veselje sodelovati na 27. Konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah COP27. Naš predstavnik Sergej Zavrnik, produktni vodja projekta Green Penguin, je predstavil Iskraemecove rešitve in delil vpogled v projekt Zeleni pingvin.

Naša udeležba na COP27 je bila polna raznolikih aktivnosti – povabljeni smo bili v paviljon naše matične družbe Elsewedy Electric, gostili dve predstavitvi in ​​sodelovali na konferenci v okviru Slovenskega dneva.

Zelene in digitalne rešitve

Udeleženci konference so imeli priložnost spoznati Iskraemecove inteligentne rešitve. Cilj naših predstavitev je bilo ozaveščanje o pomenu digitalnih orodij, ki igrajo ključno vlogo v gradnji bolj zelene infrastrukture. Pametne rešitve omogočajo optimizacijo omrežij, hkrati pa prispevajo k energetski učinkovitosti in razogljičenju.

Naša vloga pri zmanjševanju emisij CO2

Če želimo pospešiti razogljičenje, moramo vsi odigrati svojo vlogo – to je bilo eno ključnih sporočil predstavitve »Kako lahko digitalna platforma Zeleni pingvin pomaga mestom na poti razogljičenja tako, da najprej opolnomoči otroke«. Ker več kot 70 % emisij CO2 prihaja iz mest, se moramo spoprijeti z naraščajočo urbanizacijo in velikim povpraševanjem po energiji, ki jo ta prinaša. S temi izzivi se ukvarja projekt Zeleni pingvin, katerega cilj je ozaveščanje o vplivu posameznika na okolje in njegovi vlogi pri trajnostnem razvoju, hkrati pa posameznika opolnomoči in podpira pri vpeljavi novih, bolj trajnostnih navad in vedenja.

Trajnostne inovacije

Da bi trajnostna prihodnost postala naša resničnost, moramo sprejeti inovativne pristope. Svojo vizijo inovativnih rešitev smo imeli priložnost deliti na konferenci Digitalne inovacije za zeleno transformacijo, organizirano v okviru Slovenskega dneva na COP27. Skupaj z ostalimi govorci iz slovenskih podjetij in organizacij smo občinstvo gostili na Metaverse MetaCOP na platformi Distriverse, ki je bila uporabljena prvič v zgodovini podnebnih konferenc ZN.

O konferenci COP27

Letošnja edicija konference se je osredotočala na resnost podnebnih sprememb in nujnost po hitrem ukrepanju. Ključna sporočila in vizija so med drugim:

  • Besede morajo postati dejanja – premakniti se moramo od načrtovanja k implementaciji sprememb.
  • Vsepovsod po svetu milijone ljudi trpi zaradi vse večje pogostosti izrednih vremenskih razmer. Klimatske spremembe vplivajo tako na okoljske kot tudi socialne in ekonomske razmere – naš odgovor pa mora biti usmerjen k ustvarjanju vzdržjivega planeta.
  • Če si želimo trajnostne prihodnosti, moramo združiti moči in k reševanju problema pristopiti kolektivno.

Kratek intervju s predstavnikom Iskraemeca na COP27

Sodelavca Sergeja Zavrnika smo imeli priložnost ujeti med njegovim potovanjem po Egiptu in z nami je delil nekaj navdihujočih spoznanj.

Sergej, udeležba na tako velikem in pomembnem mednarodnem dogodku mora biti prav posebna izkušnja. Kakšni so tvoji vtisi?

Vsekakor! Ta globalni dogodek je na enem mestu združil vse ključne deležnike, povezane s trajnostjo, da bi razpravljali, odločali in skupaj ukrepali glede vprašanj trajnosti. Bil sem navdušen nad raznolikostjo narodov in kultur, ki prihajajo iz zasebnega in javnega sektorja, da bi predstavili svoje okoljske in družbene izzive ter rešitve. Navdušujoče je bilo videti tudi to, da sporočila o podnebnih izzivih in rešitvah niso bila posredovana samo s predstavitvami, paneli in srečanji, temveč tudi s pomočjo kulturnih dejavnosti in nastopov, kot so manjši koncerti med dogodkom, umetniške razstave, javna pogovori in plesni dogodki.

To resnično posreduje sporočilo o tem, kako moramo biti vsi povezani, da bi se spopadli s podnebnimi spremembami. Katera so druga glavna sporočila, ki bi jih delil z nami? 

Poskušal jih bom strniti v tri točke:

  1. Da bi lahko spreminjali in blažili okoljska in družbena tveganja, moramo ustvariti spodbude za vse deležnike v sistemu – vlade, gospodarstvo, finančne institucije, predstavnike družbe, okolja in druge.
  2. Treba je vzpostaviti aktiven dialog med vlado, podjetji in družbo, da bi uskladili vladne strateške trajnostne cilje z inovacijami podjetij in družbenimi potrebami.
  3. Nenazadnje, trajnosti in z njo povezanih vprašanj ni mogoče opredeliti samo s številkami, ampak jih je treba obravnavati z uporabo pripovedi z vsega sveta. Razumevanje drugih kultur, naravnih okolij in poslovnih ekosistemov bi lahko izboljšalo kakovost inovacij, ki odgovarjajo na vprašanja trajnosti in podnebnih sprememb.

Hvala za ta povzetek. Še zadnje vprašanje – letošnja konferenca se je močno osredotočila na pomen pospešitve naših ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Kakšno vlogo ima lahko projekt, kot je Zeleni pingvin, pri uresničitvi tega?

Hm, odlično vprašanje. Kot je bilo predstavljeno na COP27 in obravnavano že prej, moramo kot družba, vladni akterji in podjetja spremeniti svoje poglede in vedenje, da zmanjšamo negativen vpliv na okolje. V tem kontekstu digitalna platforma Zeleni pingvin prispeva k temu cilju s povečanjem ozaveščenosti, nadgrajevanjem znanja in omogočanjem spreminjanja naših navad, pri čemer se najprej osredotoča na otroke z našo mobilno aplikacijo Zeleni pingvin. S povezovanjem podatkov o porabi energije in virov s podatki o vedenju uporabnikov ustvarimo privlačno uporabniško izkušnjo otrok in jim damo kontekstualizirano znanje in dejavnosti za zmanjšanje porabe energije in virov. Mobilna aplikacija za otroke je prva digitalna rešitev v digitalni platformi Zeleni pingvin, ki ji bo sledil razvoj digitalnih aplikacij za gospodinjstva, industrijo in podjetja ter javne ustanove.

Digitalna platforma, ki pokriva in podpira vse deležnike v urbanih okoljih, bo omogočila preslikavo vedenja končnih uporabnikov in izmenjavo vpogledov končnih uporabnikov z vladami, energetskim sektorjem in sektorjem virov, za prilagajanje trenutnih politik, ustvarjanje novih inovacij in spreminjanje njihovega delovanja, da bo ustrezalo zahteve in potrebe končnega uporabnika.

V projektu Zeleni pingvin sodeluje konzorcij podjetij Iskraemeco, d.d.Mestna občina KranjMestna občina Ljubljanadruštvo DOVES-FEE Slovenia in FEE Norway, ki izvajata mednarodni program  Ekošola. Projekt je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma in SVRK-a (Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko). Norveški finančni mehanizem predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

 

Previous
14 novembra, 2022
Izboljšanje proizvodnih procesov z avtomatskim sistemom za shranjevanje elektronskih vezij
V Iskraemecu vedno izboljšujemo in nadgrajujemo naše delo in proizvodne procese, ki olajšajo poslovanje in pripomorejo k dolgotrajni rasti podjetja. Z nakupom avtomatskega sistema za shranjevanje elektronskih vezij smo naredili še en korak k popolni avtomatizaciji naših procesov.
Next
23 novembra, 2022
Izboljšanje izdelave tiskanih vezij s strojem za razrez
Z namenom izboljšanja pokritosti tehničnega proizvodnega procesa in optimizacije proizvodnje tiskanih vezij smo v Iskraemeco investirali v stroj za učinkovitejši razrez tiskanih vezij.