Zeleni pingvin – Zelena inovacija, ki nas spodbuja v trajnosten način življenja
2 septembra, 2022

Z začetkom šolskega leta, Iskraemeco in partnerji uradno začenjamo projekt Zeleni pingvin. Zeleni pingvin je družbena in tehnološka inovacija, ki rešuje okoljske in družbene izzive s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev.

S projektom Zeleni pingvin prvenstveno izobražujemo šolske otroke, kako zmanjšati ogljične emisije ter predvsem kako uporabljati manj virov energije. Projekt temelji na pametnih digitalnih tehnologijah za spremljanje podatkov porabe virov energije, ki se jih nato predstavi otrokom skozi igro na preprost in razumljiv način.

V okviru projekta bo postavljena aplikacija oziroma platforma, v kateri bodo otroci preko nalog različnih težavnostnih stopenj spoznavali kaj sploh povzroča ogljični odtis in kaj lahko sami naredijo za izboljšanje obstoječega stanja. S pomočjo platforme se bodo učenci aktivno vključevali v reševanje podnebnih težav in pripomogli k dekarbonizaciji. Hkrati pa bo platforma omogočala tudi sodelovanje in povezovanje med oddelki ter šolami.

S projektom želimo dokazati, da lahko prav vsak posameznik lahko vpliva na okolje, v kolikor le ima dovolj znanja in informacij. Ravno zato si želimo z Zelenim pingvinom nasloviti mlajšo populacijo, ki bo že v zgodnji mladosti osvojila trajnosten način življenja in svoje znanje prenašala znotraj svoje skupnosti. Tako se bo poraba energije in virov zmanjšala, posledično pa se bodo zmanjšali tudi stroški in emisije. Znižanje emisij bo pripomoglo k ohranjanju okolja.

V projektu Zeleni pingvin sodeluje konzorcij podjetij Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, društvo DOVES-FEE Slovenia in FEE Norway, ki izvajata mednarodni program  Ekošola. Projekt je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma in SVRK-a (Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko). Norveški finančni mehanizem predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

 

 

Previous
25 julija, 2022
Iskraemeco projekt Zeleni Pingvin prejel finančno spodbudo Norway Grant
S projektom Zeleni Pingvin, ki je delno financiran s strani Norway Grant razpisa in s strani SVRK (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), Iskraemeco želi dokazati, da ima ravnanje posameznika velik vpliv na okolje. Otroke želimo ozavestiti in naučiti kaj je in kako nastane CO2 emisija, ter kako jo lahko zmanjšamo.
Next
7 septembra, 2022
Iskraemeco s prevzemom GL Charge širi svojo ponudbo z rešitvami eMobility
Transport izkoristi do 30 odstotkov vse razpoložljive energije, zato postaja električna mobilnost nujna rešitev za trajnostni promet. Številna podjetja si prizadevajo pomagati po najboljših močeh, vendar storitev in infrastrukturnih rešitev za zdaj primanjkuje.